ŽUPNE OBAVIJESTI: Crkva Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 14.5. do 20.5.2017.

U slijedeću nedjelju 21. svibnja na Čerigaju ćemo proslaviti 173-u obljetnicu dolaska fratara. Sveta misa je u 11 sati. Na Širokom Brijegu svete mise su u 6.30, 8, 9.30 i 18 sati, a na svim drugim mjestima u 9 i u Gradu u 7 sati. Pučke svete mise toga dana na Širokom Brijegu neće biti.

Na Čerigaju će biti trodnevnica u četvrtak, petak i subotu u 19 sati.

U ponedjeljak na Širokom Brijegu započinje Tečaj pripreme za sakramentalni brak u 18 sati.

Od ponedjeljka do subote je svibanjska pobožnost svake večeri u 18 sati na Širokom Brijegu.

U utorak je na Širokom Brijegu pobožnost Trinaest utoraka na čast sv. Ante u 18 sati.

Sakramentalno vjenčanje najavljuju zaručnici:

· Dario Nuić, sin Jerke i Ive r. Bogut iz Drinovaca i
Jelena Brekalo, kći Vlade i Marice r. Zovko sa Širokog Brijega.

· Antonio Kraljević, sin Zorana i Branke r. Gašpar iz Beča i
Kristina Ćužić, kći Ivana i Slavice r. Ćeškić iz Mokrog.

· Tomislav Ćosić, sin Blage i Radice r. Kraljević sa Širokog Brijega i
Karla Alpeza, kći Borislava i Nelice r. Đolo iz Mokrog.

Od tiska imate najnovije brojeve: Glasa koncila, Katoličkog tjednika, Glasnika mira, Radosne vijesti, Glasnika Srca Isusova i Marijina.

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 14.5. do 20.5.2017.;

DAN MISNE NAKANE
 

 

Nedjelja,

14.05.2017.

 

 

 

6.30 –  Za + Stipu Galića

8.00 –  Za ++ Peru i Zdenku Martinović

9.30 – Za ++ Anđu i Matu Gašpara

11.00 –  misa za narod

 

18.00 – Za + Radu Nakića i ostale ++

 

 

Ponedjeljak,

15. 05. 2017.

 

 

 

 

 

18 sati

 

 

Za ++ Anu, Janju i Maru Kutle

Za ++ Maru, Jozu, Božu Mandića i ostale ++

Za ++ Slavicu, Iliju i Ivu Soldo

Za++ Ivana, Maru i Peru Hrkaća

Za ++ Anicu i Marka Kvesića

Za++ Gojka, Anicu Jelić i ostale ++

 

Za ++ Mirka, Dragicu i Maru Hrkać i ostale ++

 

 

Utorak,

16.05. 2017.

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za + Karla Kraljevića

Za + Marka Jurilja

Za ++ Božicu, Ivu i Ivana Prskala i ostale ++

Za ++ Marka i Šimu Kožul

Milka Šušak za svoje ++

Ivica Šušak za svoje ++

 

Za ++ Stanka, Anđu Musa i Ružu Vukoja
 

 

Srijeda,              17. 05. 2017.

 

 

 

 

18 sati

 

 

Za + Ivana Baraća

Za ++ Božicu, Tonku Ivankovića i Milu Petrović

Za ++ Iliju, Šimu i Luku Martića i ostale ++

Za + Filipa Hrkaća

Za ++ Lucu i Dragana Bošnjaka

Za + Velu Crnjca i ostale ++

Za ++ Vilima, Jelu, Marka i Antu Zovku
 

 

Četvrtak,

18.05. 2017.

 

 

 

 

 

18 sati

 

 

Za ++ Branka i Jelu Kraljević i ostale ++

Za + Franu Šuška i ostale ++

Za ++ Maricu  i Janju Hrkać

Za + Stanka Ljubića i ostale ++

Za + Stipu Zovku

Za ++ Jagicu, Blagicu i Ružu

 

Za ++ Petra i Katu Sopta
 

 

Petak,

19.05. 2017.

 

 

 

 

 

18 sati

 

 

 

Za + Višnju Šaravanja

Za + Janju Đolo

Za ++ Ratka i Anku Vukoja

Za ++ Dobroslava, Milu i Vesnu Slišković

Za + Željka Hrkaća

 

 

Za + Maru Zeljko
 

 

 

Subota,

20. 05. 2017.

 

 

 

 

18 sati

 

 

Za ++ Ivicu Hrkać, Dragana i Zoru Marušić

Za ++ Radu i Vinku Soldo

Za ++ Žarka i Boru Ćužića

 

Sveta misa za dobročinitelje

Gospin-brig.info