Danas je na Širokom Brijegu 200 djece, 94 djevojčice i 106 dječaka, primilo Prvu svetu pričest. Čestitamo njima, njihovim roditeljima i cijeloj našoj župi.

Na Uskrs je prikupljana milostinja za školanje mladih fratara. Darovali ste 16.677.40 KM. Hvala Vam najljepša.

U utorak je na Širokom Brijegu pobožnost Trinaest utoraka na čast sv. Ante u 18 sati.

Vjeronauk za krizmanike je u subotu prema dogovorenom rasporedu.

Sakramentalno vjenčanje najavljuju zaručnici:

• Damir Grabovac, sin Mladena i Jadranke r. Bošnjak iz Knešpolja i
Danijela Pinjuh, kći Rade i Mirjane r. Vukoja sa Širokog Brijega.

• Stjepan Sesar, sin Ivana i Blagice r. Mikulić sa Širokog Brijega i
Dijana Penava, kći Branka i Anđe r. Penava iz Batina.

Darovatelji za Crkvu i samostan:

Iva Bašić ud. Tomislava Grad 200 KM

Obitelj Stipe Lončara Grad 50 Eura

Dragan Karačić + Nikole Grad 150 KM

Vjenceslav Kosir Grad 100 KM

Ivan Galić + Marije Split 100 KM

Stanko Kraljević + Ivana Zavoznik 100 KM

Grgo Bondža + Ivana Grad 50 Eura

Od tiska imate najnovije brojeve: Glasa koncila, Naših ognjišta i Marije.

U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

Danica Ćavar ž. Dragina iz Grada, opremljena.

Kata Kraljević ud. Slavka s Trna, opremljena.

Ante Ćavaar + Miljenka iz Grada.

Grgo Zovko + Nikole iz Oklaja, opremljen.

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 8.4. do 14.4.2018.;

DAN MISNE NAKANE
 

Nedjelja,

08. 04. 2018.

 

MALI

USKRS

 

6.30 –  Za + Juru Medića i ostale ++

8.00 – Za ++ Ivana, Anicu i Mandu Grbešić i ostale ++

 

10.00 –  PRVA SVETA PRIČEST – MISA ZA NAROD

 

18.00 – Za + Veselka

 

 

Ponedjeljak,

09. 04. 2018.

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Kažimira, Stanu, Stipana i Cvitu Martinović

Za ++ Anu, Žarka, Peru, Iliju i Gojka Jelića

Za ++ Stanka i Ljubicu Zeljko i ostale ++

Za ++ Tomu, Maru i Milu Putica i ostale ++

Za ++ Ivana, Ivu i Jozu Soldu i ostale ++

Za ++ Miroslava, Janju i Juru Mandića i ostale ++

Za + Pavu Jelića
 

Utorak,

10. 04. 2018.

 

 

 

 

18 sati

 

Za + Ivana Buhača i ostale ++

Za + Zvonku Penavića i ostale ++

Za ++ Andriju Marića i Roberta Zadru

Za + Antu Pavelića

Za ++ Jozu, Marka i Ivu Bošnjak

Za ++ Mladena i Ivana Juku

Za ++ Ivana, Ivu i Dobroslava Naletilića
 

Srijeda,

11. 04. 2018.

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Juru i Dragicu Slišković

Za ++ iz ob. Bradarić

Za ++ Mirka, Matiju Cigić i ostale ++

Za + Juru Marića i ostale ++

Za ++ Ivana, Anu i Šimu Cvitanović

Za + Stipu Penavića

Za ++ Ivanu i Maru Kraljević i ostale ++

 

Četvrtak,

12. 04. 2018.

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Katu i Jakišu Lovrića

Za + Ivana Sliškovića i ostale ++

Za ++ Božu, Anđu i Šimu Lovrić i ostale ++

Za ++ Tihomira, Katu i Franu Skoku

Za + +Maru, Ivana i Janju Marušić

Za + Miru Topića

Za ++ Juru i Lucu Čerkez
 

Petak,

13. 04. 2018.

 

 

 

18 sati

 

Za + Mirka Pavkovića i ostale ++

Za + Božu Naletilića

Za ++ Mariofila, Stipu, Maru i Ivana Lončara i ++

Za + Maricu Jelić i ++

Za + Stanka Čerkeza i ostale ++

Za + Slavka Savića i ostale ++
 

Subota,

14. 04. 2018.

 

18 sati

 

Za + Stanka Jelića

Za ++ Vjekoslava, Milu, Bojku Topić i ostale ++

Za + Božu Naletilića

Za + Miru Barać

Gospin-brig.info