Danas ćemo završiti blagoslov kuća u župi prema najavljenom rasporedu. Posjetili smo veliki dio obitelji. Zahvaljujemo vam na lijepom prijemu i na darovima. Ukoliko je netko propustio blagoslov, nek nam se prijavi u župnom uredu i dogovori vrijeme za blagoslov.

Darovatelji za Crkvu i samostan:

Ante Bošnjak + Vjekoslava Lise 100 KM

Gojko Kraljević + Ivana Mokro 100 KM

Pero Kraljević + Jure Zavoznik 100 KM

Obitelj + Anđelka Matkovića Njemačka 50 Eura

Čolak Mirko Grad 100 KM

Dragan Lovrić Krešin Grad 100 KM

Kraljević Bosiljko Smiljana Mokro 100 KM

Vincel Kosir + Ante Trn 50 Eura

Obitelj + Andrije Arapovića Grad 100 KM

Od tiska imate novi broj Glasa koncila, Katoličkog tjednika, Glasnika mira i Radosne vijesti.

U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

Andrija Arapović + Berislava iz Grada, opremljen.

Zdravka Bubalo ud. Mladena iz Turčinovića, opremljena.

Stojan Ćavar + Nikole iz Knešpolja, opremljen.

Marijana Grgurić ž. Vladimirovaiz Grada. Sprovod joj je danas u 15 sati.

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 13.1.2019. do 20.1.2019.;

DAN MISNE NAKANE
 

Nedjelja,

13.1.2019.

 

KRŠTENJE GOSPODINOVO

 

6.30 – Za + Radu Brekala i ostale ++

8.00 – Za ++ Petra, Ivu Čuljak i ++

9.30 – Za + Marinka Karačića

 

11.00 – misa za narod

 

18.00– Za + Antu Sesara

 

 

 

Ponedjeljak,

14.1.2019.

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za + Davorina Bošnjaka

Za ++ Veroniku, Nikolu i Franu Lovrića

Za ++ Stanu i Jozu Hrkaća

Za ++ Marka, Maru, Katu Čolak i ++

Za ++ Nikolu i Pavu Ćeškića

Za ++ Vladimira i Milicu Marušić

Za ++ Branku, Julu i Gojka Čolaka

 

Za + Jozu Prskala i ++
 

 

Utorak,

15.01.2019.

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Dragu i Miru Ćorić

Za ++ Iliju, Matiju, Ivu, Marka i Jozu Lasića

Za ++ Dragu, Božu i Ružu Mandić

Za + Ljupka Zeljku

Za + Anicu Pavković i ++

Za + Danicu Soldo

Za + Marina Galića

 

Za ++ Stojana, Zorku Sesar i ostale ++
 

 

Srijeda,

16.01.2019.

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za + Milu Šuška

Za ++ Dragu i Vladu Majića

Za ++ Milicu i Stanka Milićevića

Za ++ Gojka, Ivana i Stipu Zlomislića

Za ++ Dragicu i Marinka Zovku

Za ++ Ivana i Katu Mandić

Za ++ Tereziju i Matu Penavića

 

Za ++ Borisa i Krešu Barbarića

 

 

 

Četvrtak,

17.01.2019.

 

 

 

 

 

18.00

 

Za ++ Matu i Ružu Zovko

Za   +  Mirka Šuška

Za ++ Milu i Jozu Mandića

Za ++ Grgu, Šimu, Ivana, Juru i Marinka Mandića

Za ++ Grgu i Ivu Čerkez

Za ++ Barišu , Ivu i Dražena Šuška

Za + Milicu Marušić i ++

 

Za sve pok. članove FSR-a
 

 

 

Petak,

18.01.2019.

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Vladu, Stipu Sesara i ++

Za ++ Boru, Zlatana Tavzesa i ++

Za ++ Grgu, Anđu Pinjuh, Miljenka Baraća, Franu i Milku Šakić

Za + Jakova Vukoju i ++

Za ++ Cvitana, Ilku i Matu Sesara i ++

 

Za ++ Ivana i Milicu Skoko
 

 

 

Subota,

19. 01. 2019.

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Križana, Mandu Galić i ++

Za + + Mandu, Anicu i Ivana Kraljevića

Za ++ Anđu i Peru Marušića i ++

 

 

Za + Mirka Zeleniku

Gospin-brig.info