ŽUPNE OBAVIJESTI: Crkva Uznesenja BDM na nebo na Širokom Brijegu od 21.2. do 28.2.2016.

ŠIROKI BRIJEG – Sutra 22. veljače na Širokom Brijegu započinje Tečaj pripreme za sakramentalni brak u 18 sati.

Darovatelji za Crkvu i samostan:

Šimun Kraljević Grad 100 KM

Od tiska imate najnovije brojeve:

– Glas koncila
– Katolički tjednik
– Svjetlo riječi

U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

Luca Ivanković ud. Ivana iz Grada.
Jozo Marušić + Mile iz Mokrog, opremljen.

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na nebo na Širokom Brijegu od 21.2. do 28.2.2016.;

DAN MISNE NAKANE
 

Nedjelja,

21. 02. 2016.

 

 

 

6.30 –  Za ++ Ljerku, Vladu, Adama i Anđu Topić

8.00 –  Za + Juru Kraljevića, Anicu i Andriju Pinjuha

9.30Za + Veselka Sliškovića

11.00 – MISA ZA NAROD

 

18.00 – Za ++ Križana i Mandu Galić

 

 

Ponedjeljak,

22. 02. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Jagu i Maricu Hrkać

Za ++ Andriju, Matiju i Žarka Marušića i ostale ++

Za ++ Ivana i Milu Galić

Za ++ Mirka – Miću Zeljku

Za + Ivu Soldo i ostale ++

Za ++ Jozu i Ivu Kolobarić

Za + Jelku Ćavar i ostale ++

Za ++ Mirjanu i Blagu Karačića i ostale ++
 

Utorak,

 

23 .02. 2016.

 

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za + Slavka Marušića

Za ++ Anu i Stipu Mikulića

Za ++ Darinku i Vjekoslava Mikulića i ostale ++

Za ++ Dragu i Gojka Mandića

Za + Jozu Mandića i ostale ++

Za ++ Ivu i Lucu Kožul

Za + Božu Sliškovića

Za ++ Božu, Milu i Slavu Martinović
 

Srijeda,

 

24.02.2016.

 

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Dragu, Marka, Branka, Matišu i Vidu Kutle

Za ++ Mandu, Anđu i Milu Grbešić i ostale ++

Za + Stipicu Draškića i ostale ++

Za ++ Radicu i Gojka Šuška

Za ++ Ivana, Dragu, Ivu, Nikolu i Ivu Šaravanja

Za + Tomu Hrkaća i ostale ++

Za + Viku Kvesić i ostale ++

Za + s. Andrijanu Hrkać

 

Za ++ Mandu, Matu Čolaka i ostale ++
DAN MISNE NAKANE
 

 

Četvrtak,

25. 02. 2016.

 

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za + Petra Galića

Za + Ivana Hrkaća

Za ++ Jozu i Ivu Jelić

Za ++ Ružu i Martina Kožula i ostale ++

Za ++ Juru, Ivu i Miroslava Brekala, Ivana i Katu Kolobarić

Za ++ Jozu i Anđelku Kutle

Za ++ Milana i Anicu Kutle i ostale ++

Za ++ Jurana i Curu Čerkez
 

 

Petak,

26.02.2016.

 

 

18 sati

 

Za + Iliju Jelića

Za ++ Janju, Ivana i Stanka Čerkeza

Za ++ Ludviga, Šimu Brekalo i ostale ++

Za + Janju Ivanković

Za + Marijana Lasića i ostale ++
 

 

Subota,

27. 02. 2016.

 

 

 

18 sati

 

Za + S. Padovanku Hrkać i ostale ++

Za ++ Juru, Maru i Stipu Kutle

Za + Ivana Zeljku

Za ++ iz ob. Pavla Čolaka

Za ++ Nedjeljka i Ludmilu Džeba

 

Gospin-brig.info