Župna crkva u Viru obogaćena dvjema umjetničkim slikama priznatih hrvatskih umjetnika

POSUŠJE – Župna crkva sv. Jure u Viru obogaćena je u čast ovogodišnje Gospe Lurdske, koja se slavi 11. veljače, u Godini milosrđa Gospodnjega (od 8. prosinca 2015. do 20. studenoga 2016.) dvama umjetničkim slikama priznatih hrvatskih umjetnika, Hrvoja Marka Peruzovića s naslovom ”Uz Raspetoga stajahu Majka Marija i apostol Ivan” i Stipe Skoke slikom naslovljenom ”Ivan Prorok u pustinji u traganju za pravom riječju”.

Put do ovih slika je dug, a svakako veže se za tri likovne kolonije: u Vinici 2012., u Grabovici 2012. i u Viru 2013. god., čije su slike objavljene 2014. god. u zasebnoj monografiji s naslovom Zavičajnost obvezuje.

”Uz Raspetoga stajahu Majka Marija i apostol Ivan” (Hrvoje Marko Peruzović)
”Uz Raspetoga stajahu Majka Marija i apostol Ivan” (Hrvoje Marko Peruzović)

Hrvoje Marko Peruzović rođen je 28. travnja 1971. u Zagrebu. U Splitu je završio grafički odjel Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn, a diplomirao je slikarstvo 1995. god. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Ðure Sedera. Studijski je boravio u Parizu, Milanu, Veneciji i Beču. Član je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika i Hrvatske udruge likovnih umjetnika u Splitu. Osim slikarstva bavi se klasičnom grafikom, ilustracijom, skulpturom i fotografijom. Izradio je križni put i oltarnu palu za crkvu Gospe od Nuncijate u Dubrovniku. Izlagao je na tridesetak samostalnih izložbi kao i na brojnim skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Živi i radi sa svojom suprugom akademskom slikaricom Anom Marijom Botteri Peruzović u Bolu na otoku Braču. Uzor im je za slikarski rad otac Ane Marije Josip Botteri Dini. Trajno izlažu svoje radove u Atelijeru Botteri u Bolu i Galeriji Botteri u Splitu.

Akademski kipar i slikar Stjepan Skoko je rođen u Grabu pokraj Ljubuškog 9. rujna 1959. Školu primijenjenih umjetnosti završio je u Sarajevu 1979. god., a diplomirao je 1986. god. kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu kod profesora Vjekoslava Rukljača. Od 1987. god. član je Hrvatskoga društva likovnih umjetnika u Zagrebu. Utemeljio je Umjetničku galeriju “TMT” u Ljubuškom 1995. god., a sudjelovao je i u osnivanju Akademije likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu, gdje je redoviti profesor. Izlagao je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama.

”Ivan Prorok u pustinji u traganju za pravom riječju” (Stjepan Skoko)
”Ivan Prorok u pustinji u traganju za pravom riječju” (Stjepan Skoko)

Uz ove slike u crkvi sv. Jure u Viru postoje i uradci slikara Mate Ljubičića: dva vitraja (Susret u Emausu i Silazak Duha Svetoga), slike četvorice evanđelista i Kristovo uskrsnuće, zatim Aleksandra Zvjagina dva vitraja (Gospa s Isusom u naručju i Sv. Jure) i slika sv. Leopolda Bogdana Mandića, te Ante Žaje postaje Križnoga puta, a u podružnicama postaje Križnoga puta slikara Antuna Krešića, slike Čarlsa Bilića i drugih slikara.

Uz ove likovne ostvaraje u istoj župnoj crkvi nalaze se i medaljoni četiriju krunica (radosne, žalosne, slavne i otajstva svjetla) kipara Dragana Kwiatkowskoga.

”Svi ovi sakralni likovni uradci krase crkvu sv. Jure u Viru, kao i crkve podružnica, zaustavljajući poglede svih vjernika koji se u njoj sabiru na molitvu i zahvalu Bogu za sva dobročinstva što im čini u njihovu životu”, rekao je zahvalni i zadovoljni župnik don Ilija Drmić.

Jabuka.tv