Uspješno je završen projekt ”Sajam fakulteta Sveučilišta u Zagrebu” na kojem su sudjelovali maturanti iz cijele Zapadnohercegovačke županije. Cilj projekta bio je pružiti maturantima osnovne informacije o državnoj maturi i studentskom životu u Zagrebu te pomoći pri otklanjaju stresa i nedoumica koje sa sobom nosi vrijeme kada mnogi odabiru cijeloživotno zanimanje.

Prezentacijski dio sajma održan je u kinodvorani u Posušju, gdje je koordinatorica za državnu maturu gimnazije u Posušju održala informativnu i zanimljivu prezentaciju o državnoj maturi. Profesorica Petric je naglasila nastanak i svrhu državne mature, definirala njene ključne odrednice i važne datume, rokove i korake u samom postupku prijave državne mature. Uz sve ovo, profesorica Jasminka je i ohrabrila maturante na njihovoj važnoj životnoj prekretnici. Nakon prof. Petric, onu veseliju stranu studiranja u Zagrebu s kulturno-zabavnim sadržajima i prednostima studiranja u velikom gradu na zanimljiv način je predstavila voditeljica projekta i studentica psihologije Sara Lončar.

Nakon ovih predavanja, sajam se iz kinodvorane preselio u sportsku dvoranu gdje su maturanti mogli od predstavnika fakulteta pokupiti promotivne materijale i dobiti sve potrebne informacije o pojedinom fakultetu.

Ovim putem se zahvaljujemo svim partnerima koji su omogućili prostor i sredstva za ovaj projekt: gospodinu Mariu Knezoviću, Sportskom savezu Općine Posušje, Općini Posušje, tiskari Olovka, Atelieru Jukić, knjižari Livre, te Federalnoj televiziji na medijskoj popraćenosti projekta, poručili su organizatori.

SirokiBrijeg.info