Raspored utakmica MNL MZ Grada Širokog Brijega – Ožujsko 2019. Prva utakmica počinje u 20 sati, druga u 21, a treća u 22 sata.

Ponedjeljak, 15. srpnja:

Dobrkovići – Biograci
Dobrič-Provo-Grabova Draga – Desna Obala
Mokro – Ciglana Gradac

Utorak, 16. srpnja:

Dužice – Ljuti Dolac
Uzarići – Izbično
Crbač – Čerigaj

Srijeda, 17. srpnja:

Crne Lokve – Jare
Dobrič-Provo-Grabova Draga – Rasno
Biograci – Privalj

Četvrtak, 18. srpnja:

Oklaji – Lijeva Obala
Brig – Turčinovići
Ljuti Dolac – Desna Obala

Petak, 19. srpnja:

Izbično – Dobrkovići
Čerigaj – Ljubotići
Trn – Knešpolje