Od 20.05. do 01.06. 2017 godine svih 24 sata promet će se nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Dana 21. svibnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

11:00 – 12:00 h na M-6, u mjestu Gorica,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

07:00 – 08:00 h na M-6, u mjestu Studenci, pored Osnovne škole,

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

15:30 – 17:00 h na R-420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

17:50 – 19:30 h na M-6.1, na obilaznici.

Dana 22. svibanjana području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

08:00 – 10:00 h na R-421, u mjestu Tihaljina,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

18:00 – 19:30 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

11:00 – 12:30 h na M6-.1, u mjestu Rastovača,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

08:30 – 09:50 h na M-6.1, u mjestu Provo,

Dana 25. svibnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

08:00 – 10:00 h na R-420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

07:00 – 08:30 h na M-6, u mjestu Studenci, pored Osnovne škole,

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

22:00 – 23:50 h na M-6.1, u Vukovarskoj ulici.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

08:30 – 10:00 h na M-6.1, u mjestu Trn,

Dana 26. svibnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

12:00 – 13:45 h na M-6, u mjestu Pocrte,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

11:00 – 12:00 h na M-6 – u Vitinskoj ulici,

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

09:00 – 10:30 h na M-6.1, u mjestu Čitluk,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

19:10 – 20:50 h na M-6.1, u mjestu Kočerin.

Dana 29. svibnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

16:00 – 17:30 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

18:00 – 19:00 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

16:30 – 18:00 h na R-420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

08:10 – 09:50 h na M-6.1, u mjestu Knešpolje,

MUP ŽZH