Potpisan Sporazum o uspostavi suradnje u digitalizaciji odgojno obrazovnog sustava ŽZH i SUM-a

Danas je u Širokom Brijegu, u zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke, upriličeno potpisivanje Sporazuma o uspostavi suradnje u digitalizaciji odgojno obrazovnog sustava između Vlade Županije Zapadnohercegovačke i Sveučilišta u Mostaru.

Sporazum je potpisan s ciljem jačanja kapaciteta odgojno obrazovnog sustava kroz suradnju s Ministarstvom obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, a sve s ciljem osposobljavanja učenika za daljnje školovanje, tržište rada i cjeloživotno učenje.

Sporazum se zaključuje u cilju povećanja razine digitalne zrelosti škola, kako bi mogle doprinijeti digitalnoj transformaciji obrazovnih i administrativnih procesa u odgojno obrazovnom sustavu, osnažujući na taj način učenike za život i rad u 21. stoljeću.

Temeljem ovog Sporazuma, Sveučilište je prije početka školske 2020/2021 godine omogućilo e-Maticu – matičnu knjigu u digitalnom obliku; izradu elektroničkog identiteta za učenike i nastavnike; Školarac – sustav za učenje na daljinu; adresu elektroničke pošte za sve korisnike sa domenom (skole.sum.ba) te Cloud server u suradnji sa HT Eronetom.

Tijekom 2021. godine Sveučilište se obvezuje pristupiti izradi: e-dnevnika; e-upisa; CMS web stranica za škole i e-rasporeda.

Tehničku realizaciju ovog Sporazuma izvršit će Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta (SUMIT) u suradnji sa Ministarstvom obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke.

U cilju realizacije predmeta ovog Sporazuma SUMIT će kontinuirano obučavati SUMIT koordinatore i nastavnike u školama u hodogramu koji će se usuglasiti sa Vladom, Ministarstvom ili Zavodom za odgoj i obrazovanje.

Slijedom već uspostavljene suradnje uslijed krize uzrokovane pandemijom korona virusa, Ministarstvo već koristi dio alata na digitalnoj platformi skole.sum.ba.

Vlada ŽZH