POČETAK KORIZME: Znate li zašto se na Pepelnicu posipa pepeo po vjernicima?

Na Pepelnicu svećenik posipa vjernike pepelom ili im čini znak križa na čelu uz riječi:

‘Spomeni se čovječe da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti (latinski: Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris)’ ili ‘Obrati se i vjeruj Evanđelju!’

U Starom zavjetu pepeo označava propadljivost. Tako Bog govori palome Adamu: ‘Ta iz zemlje uzet si bio – prah si, u prah ćeš se i vratiti’ (Post 3,19). Jednako tako pepeo označava smrtnost. Budući da po je po grijehu čovjek zaslužio smrt, pepeo je također označava grešnika.

Pepeo kojim se posipaju vjernici na Čistu srijedu ili pepelnicu dakle simbolizira susret čovjeka s grijehom, s prolaznošću a pepeljenje se namjerno radi na prvi dan korizme jer korizma služi upravo za čišćenje, za obraćenje od starog, grešnog i propadljivog čovjeka prema vječnosti koju daje Uskrsli Krist.

Po običaju pepeo kojim se posipaju vjernici na današnji dan dobiva se od blagoslovljenih grančica palmi i maslina korištenih na Cvjetnicu prethodne godine. Pepelnica je pomični spomendan pa nije svake godine istog datuma pa tako ove godine pada na 10. veljače.

U cijeloj crkvenoj godini samo je na Pepelnicu i Veliki petak obavezan post i nemrs koji se odnosi na katolike od navršene 18. do započete 60. godine života a nemrs na starije od 14 godina. Post označava da bi oni koji poste trebali uzeti jedan obrok dnevno do sita, a nemrs kaže da bi se na taj dan trebali odreči mesa. Međutim, može se postiti i samo na ‘kruhu i vodi’ iako nije obavezno. To naime, izabire sam vjernik po svojim željama i potrebama.

Za kršćane, korizma je vrijeme preispitivanja vlastitih slabosti i grijeha koje onda uz odricanje i žrtvu čovjek ispravlja za vječnost. Svaka korizma novi je početak, i ponovni poziv na promjenu života te obraćenje od smrtnosti prema vječnosti s Uskrslim.

SirokiBrijeg.info