Održan koncert Osnovne glazbene škole Grude

U utorak 23. svibnja u kinodvorani Grude održan je koncert Osnovne glazbene škole „Grude“.

Program koncerta sastojao se od 25 glazbenih točaka, koje su izveli učenici na glasoviru, gitari i harmonici, Mali zbor i Veliki zbor.

Program su pripremili: Katarina Katura, Antonija Šušak, Zvonimir Pejić, Ivana Pekas, Ivana Pinjuh, Brigita Šilić, Gabrijela Iličić, Mladen Tomić i Marina Miloš.

Redom su nastupali:

Mali Zbor OGŠ “Grude”
Gabrijela Vukoja, glasovir
Marija Pinjuh, glasovir
Lucija Gavran, gitara
Gabriela Katura, glasovir
Ante Grizelj, harmonika
Lana Blekić. gitara
Marko Knezović, harmonika
Stjepan Mikulić, gitara
Petra Sesar, glasovir
Ana Pešorda, gitara
Daniela Majić, glasovir
Mia Prlić, gitara
Josipa Brnadić, glasovir
Karla Kulier, gitara
Natjecatelji XX federalnog natjecanja glazbe Čitluk 2017. glasovir
Ivona Ćorluka, glasovir
Lana Alpeza, glasovir
Mia Bošnjak, glasovir
Marija Primorac, glasovir
Roberta Iličić, glasovir
Lana Grizelj, glasovir
Sanja Vukoja, glasovir
Marija Leko, glasovir
Josipa Brnadić. glasovir
Veliki zbor OGŠ “Grude”

Više fotografija na: Grude-online.info