TIMSS 2019 međunarodno istraživanje u Bosni i Hercegovini započinje 21. svibnja 2019. godine.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) je međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodnih znanosti u četvrtom i osmom razredu osnovnoga obrazovanja.

Istraživanje je prvi put realizirano 1995. godine i od tada osigurava podatke o postignućima učenika svake četvrte godine. TIMSS predvodi IEA – Međunarodno udruženje za evaluaciju obrazovnih postignuća u suradnji s Međunarodnim istraživačkim centrom za TIMSS i PIRLS na Boston college.

TIMSS omogućava praćenje postignuća u matematici i prirodnim znanostima u globalnom kontekstu i pomaže zemljama širom svijeta u donošenju odluka zasnovanih na dokazima za poboljšanje obrazovnih postignuća.

Procjena postignuća učenika otkriva nedostatke obrazovnog sustava i potiče promjene. TIMSS prikuplja sveobuhvatne informacije o obiteljskom i školskom kontekstu učenika. Istraživanje omogućava zemljama usporedbu svojih obrazovnih sustava i nastavne pristupe i istraživanje relevantnih pokazatelja, kao što su:

• struktura i organizacija sustava,
• nastavni plan i program,
• praksa podučavanja,
• korištenje tehnologija u učionici i
• stavovi učenika o učenju.

TIMSS ispitni zadatci u testnim knjižicama zasnovani su na:

 sadržajnim područjima koja obuhvaćaju nastavne teme i
• kognitivnim područjima koja se odnose na činjenično znanje, primjenu i zaključivanje.

TIMSS, kroz utvrđena područja sadržaja za četvrti razred, omogućava identificiranje kvalitete nastavnih planova i programa s oko 350 ispitnih zadataka, od čega dvije trećine zahtjeva upotrebu vještina primjene i zaključivanja.

Također, dijagnostičke informacije, dane za svaki ispitni zadatak, čine bogat resurs za profesionalni razvoj učitelja.

TIMSS istraživanjem se dobivaju podatci o učeničkim postignućima iz matematike i prirodnih znanosti, te podatci o čimbenicima koji utječu na ta postignuća.

Ove informacije se dobivaju testiranjem učenika i popunjavanjem upitnika za učenike, učitelje, ravnatelje škola i roditelje.

TIMSS rezultati ne utiču na ocjenjivanje učenika i učitelja, niti se procjenjuju pojedinačno, nego ukazuju na trenutno stanje u obrazovnim sustavima. Rezultati TIMSS 2019 istraživanja će nam pružiti uvid u postignuća iz matematike i prirodnih znanosti u globalnom i regionalnom kontekstu. To će nam omogućiti donošenje odluka zasnovanih na dokazima u cilju poboljšanja kvaliteta obrazovanja naše djece.

Istraživanje TIMSS 2019 u BiH provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u suradnji s obrazovnim vlastima.

Nadležna ministarstva obrazovanja i Odjel za obrazovanje Brčko distrikta BiH imenuju TIMSS školske koordinatore koji predstavljaju sponu u komunikaciji Agencije i škola.

U istraživanju TIMSS 2019 u BiH sudjeluje reprezentativni uzorak učenika četvrtoga razreda osnovne škole.

Glavno istraživanje TIMSS 2019 obuhvatit će 178 osnovnih škola s 336 odjela, odnosno 6 023 učenika.

Međunarodni rezultati istraživanja biti će objavljeni u prosincu 2020. godine.

U Županiji Zapadnohercegovačkoj u TIMSS istraživanju, prema utvrđenom uzorku, sudjeluje 8 osnovnih škola:

• Osnovna škola Biograci,
• Osnovna škola Tina Ujevića Vitina,
• Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić Ljubuški,
• Osnovna škola fra Stipana Vrljića Sovići,
• Osnovna škola Ivana Mažuranića Posušje,
• Osnovna škola Franice Dall'era Vir i
• Prva osnovna škola Široki Brijeg.

Želimo ovim putem zahvaliti svim učenicima i roditeljima učenika koji sudjeluju u ovom međunarodnom istraživanju. Istodobno, želimo zahvaliti svom nastavnom i nenastavnom osoblju, stručnoj službi i ravnateljima uzorkovanih škola, posebno imenovanim školskim koordinatorima na odgovornoj i profesionalnoj pripremi za sudjelovanju u TIMSS istraživanju.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH