Novi župni vikari u Širokom Brijegu i Kočerinu

ŠIROKI BRIJEG – Nakon više pripremnih sjednica, u samostanu u Mostaru, održan je Kapitulski kongres Hercegovačke franjevačke provincije.

Spisi redovničkih službi poslani su Generalnoj kuriji Reda, a prijedlog pastoralnih službi u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji potvrđen je dekretima koji su pristigli iz Ordinarijata na Provincijalat 4. lipnja 2016. godine.

Konačna Tabula bit će objavljena nakon još jedne sjednice Definitorija u kolovozu ove godine.

Za tajnika Provincije imenovan je fra Stanko Ćosić, a za ekonoma fra Mate Dragićević. Novi župni vikari u župi UBDM na Širokom Brijegu su fra Goran Ćorluka i fra Dario Galić dok je novi župni vikar na Kočerinu fra Velimir Mandić.

Radio Široki Brijeg