NAJAVA: U petak 29. siječnja 32. sjednicu Općinskog vijeća Ljubuški

LJUBUŠKI – Na temelju članka 46 Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik općine Ljubuški”, broj 4/08), sazivam XXXII sjednicu Općinskog vijeća Ljubuški za 29.1.2016. godine (petak) s početkom u 10,00 sati i predložen je sljedeći Dnevni red:

Usvajanje zapisnika s XXXI sjednice Općinskog vijeća,

-Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

-Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški,

– Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški,

– Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o povjeravanju javnih ovlasti JP “Parkovi” d.o.o. Ljubuški,

– Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcije raskrsnice na magistralnoj cesti M-6 002, raskrsnica za Kravice,

– Prijedlog Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i parkova i označavanju objekata brojevima na području općine Ljubuški,

– Prijedlog Odluke o dobitnicima javnih priznanja Općine Ljubuški za 2015. godinu,

– Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utemeljenju mjesnih zajednica izdvajanjem naseljenih mjesta pojedinih mjesnih zajednica,

– Prijedlog Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški,

Prijedlog Rješenja o:

a) razrješenju Povjerenstva za obračun domaćeg proizvoda i dohotka općine individualnog sektora poljoprivrede za 2014. godinu,

b) imenovanju Povjerenstva za obračun domaćeg proizvoda i dohotka općine individualnog sektora poljoprivrede za 2015. godinu,

Izvješće o radu za 2015. godine i program rada i financijski plan za 2016. godinu JP “Parkovi” d.o.o. Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

Predsjednik OV Ljubuški
Tihomir Kvesić