NAJAVA: Otvoranje izložbe slika fra Perice Vidića u Franjevačkoj galeriji Široki Brijeg

U Franjevačkoj galeriji Široki Brijeg u srijedu, 22. veljače, u 17 sati, bit će otvorena izložba slika fra Perice Vidića.

Petar Perica Vidić je bosanskohercegovački franjevac, svećenik, slikar i grafičar, rođen u Sarajevu 7. kolovoza 1938. godine. Pohađao je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, a studij filozofije i teologije završio je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.

Od 1962. godine radi u ateljeu akademskoga slikara Gabrijela Jurkića, a 1965. – 1966. u ateljeu akademskoga slikara Stane Kregara u Ljubljani. Godine 1966. odlazi u Beč i pohađa Akademiju likovnih umjetnosti, gdje studira grafiku u klasi profesora Maxa Melchara.

Od 1970. godine predavao je likovnu umjetnost, a kasnije povijesnu umjetnosti na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom.

SirokiBrijeg.info