Javni poziv za sudjelovanje na III. Festivalu kreativaca „Živi i stvara u Ljubuškom“

Na temelju članka 132. stavak 1. Statuta grada Ljubuškog („Službeni glasnik grada Ljubuškog“ broj: 6/19) gradonačelnik r a s p i s u j e:

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA III. FESTIVALU KREATIVACA „ŽIVI I STVARA U LJUBUŠKOM“

Grad Ljubuški, u sklopu manifestacije „Ljubuško kulturno ljeto 2020.„ poziva sve zainteresirane kreativce da se prijave za sudjelovanje na III. festivalu kreativaca „Živi i stvara u Ljubuškom“.

Cilj i ideja festivala je široj javnosti predstaviti kreativne ljude koji su krenuli u poduzetničke vode i na taj način zainteresirati ostale mlade kreativce da i oni pokrenu svoj budući posao.

Grad Ljubuški će snositi troškove organizacije cjelokupnog događaja, a svi sudionici su dužni osmisliti izgled i dizajn svog izložbenog prostora.

Za sudjelovanje na manifestaciji mogu se prijaviti obrti, samostalne djelatnosti i udruge koje se bave kreativnim radom, sa sjedištem na području grada Ljubuškog.

Cijene izložbenih artikala trebaju biti promotivne, na način da bude osiguran popust od najmanje 10% od prodajne cijene.

Festival će se održati 6. kolovoza 2020. (četvrtak), u prostorijama hotela Bigeste.

Rok za prijavu je sedam dana od dana objave Javnog poziva, zaključno s danom 2. lipnja 2020. godine, do 15.30 sati.

Potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1.Prijavni obrazac
2.Kopiju rješenja o registraciji


Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE

Dokumentacija se dostavlja:

-na adresu: Grad Ljubuški, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 88320 Ljubuški,
-osobno u Centar za usluge građanima Gradske uprave, ili
-putem elektroničke pošte na adresu: ljubuski.kreativci@ljubuski.ba

s naznakom „Ne otvarati“ – prijava po Javnom pozivu za sudjelovanje na III. festivalu kreativaca „Živi i stvara u Ljubuškom“.

Za sve potrebne informacije možete kontaktirati Odsjek za društvene djelatnosti Grada Ljubuškog, na broj telefona 039 835 545.

Popis sudionika će biti objavljen na službenoj stranici Grada Ljubuškog, www.ljubuski.ba.

GRADONAČELNIK
Nevenko Barbarić