U nedjelju 11. ožujka 2018. godine u Novom Travniku održana je 18. redovita i izborna Skupština UHAKUD-a u BiH na kojoj su sudjelovala društva članovi Udruge iz cijele BiH. Skupštinom je predsjedavao Nikica Martinović.

UHAKUD u BiH svake godine organizira Skupštinu za svoje članove, na kojoj predstavnici društava članica Udruge imaju priliku čuti i vidjeti koje su to aktivnosti, poslovi i projekti koje je Udruga ostvarila u prethodnom razdoblju. Kao punopravni članovi imaju pravo uključivati se u raspravu i predlagati moguća rješenja i načine na koje bi Udruga mogla poboljšati svoj rad i djelovanje.

Na samom početku svim nazočnima u ime domaćina obratila se Dolores Božić koja je svim nazočnima uputila iskrenu i toplu dobrodošlicu u Novi Travnik, nakon čega je skupština krenula sa zasjedanjem. Razmatrano je izvješće o radu u protekloj godini, te je usvojen plan za 2018. godinu i utvrđen Kalendar manifestacija u ovoj godini.

Kako je ovo bila izborna skupština izabrano je novo vodstvo UHAKUD u BiH. Za predsjednika UHAKUD u BiH izabran je Vedran Vidović, dok je Jure Miloš potpredsjednik, za predsjednka skupštine izabran je Nikica Martinović. U nadzorni odbor izabrani su: Ružica Franjčević, Mateas Petrović i Zdravko Antunović. Upravni odbor čine: Toni Marić, Ana Ćeškić i Dolores Božić. Za tajnika udruge izabrana je Marina Bazina, dok je tehnički tajnik Marko Ramljak, a rizničari Josip Biokšić i Marijana Miljko.

Podsjetimo, UHAKUD u BiH je krovna udruga hrvatskih kulturno-umjetničkih društava na razini BiH, a temeljni cilj je očuvanje nematerijalne kulturne baštine Hrvata BiH kao segmenta kulturnog identiteta jednog naroda. Za postizanje tog cilja određene su aktivnosti koje u godišnjim planovima za sve sudionike provodi Udruga kroz planske aktivnosti svojih članova, kao stalnih i povremenih tijela. To su programi edukacije, smotri, izložbi, koncerata i drugih manifestacija. Neki od projekata su: Seminar folklora Hrvata u BiH, Državna smotra folklora, Susret zborova, Duhovne obnove za mlade, Hodočašća za mlade, Škola tradicijskih glazbala i mnogi drugi.

UHAKUD u BiH ima već dugi niz godina odličnu suradnju s:

– Fakultetom prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru,

– Hrvatskom maticom iseljenika koja organizira zimsku i ljetnu školu folklora,

– Hrvatskim saborom kulture,

– Vinkovačkim jesenima, naša državna smotra folklora izlučna je smotra za nastupe u Vinkovcima,

– Folklornim društvom „Ruža“ iz Filderstadta (Njemačka) koji organiziraju odličnu smotru Hrvatskog folklora u Njemačkoj.

SirokiBrijeg.info