Vijećnici Gradskog vijeća Ljubuški na posljednjoj su sjednici usvojili prijedlog odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškog za akademsku 2019./2020. godinu.

Sredstva za potpore osigurana su u proračunu Grada Ljubuškog u iznosu od 50.000 KM i dodijelit će se studentima koji ostvaruju pravo na potporu u maksimalnom iznosu do 500 KM.

Pravo prijave na natječaj imaju redoviti studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija državnih sveučilišta koji imaju prebivalište na području Grada Ljubuškog.

Uvjeti koje trebaju ispunjavati su sljedeći: da imaju prebivalište na području Grada Ljubuškog, da su studenti državnog sveučilišta, da imaju status redovitog studenta, da nisu ponavljali nijednu godinu studija, da nisu stariji od 26 godina, da nisu studenti prve godine preddiplomskog ili integriranog studija, da nisu ostvarili studentsku potporu na temelju javnog natječaja za dodjelu studentskih potpora studentima s područja Grada Ljubuškog u akademskoj 2019./2020. godini, piše Bolji Ljubuški.

Natječaj će biti objavljen na službenoj stranici Grada Ljubuškog, Radiju Ljubuški i oglasnoj ploči Gradske uprave.

Natječaj sadrži uvjete koje kandidati moraju ispunjavati, iznos potpore koji se dodjeljuje, rok za podnošenje potpore, potrebne dokumente koji se prilažu uz prijavu na natječaj, adresu na koju se prijava na natječaj podnosi, kao i druge eventualne podatke.

Postupak za dodjelu potpora provodi Povjerenstvo za dodjelu potpora kojeg imenuje gradonačelnik.

Studenti koji se prijave na javni natječaj za dodjelu potpora obavezni su uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu potpore propisanih ovom odlukom u originalu ili ovjerenoj preslici.

Studenti koji nisu ostvarili pravo na studentsku potporu na temelju javnog natječaja za dodjelu studentskih potpora studentima s područja Grada Ljubuškog za akademsku 2019./2020. godinu, uz prijavu za javni natječaj nisu dužni ponovno dostaviti dokumentaciju ako je prethodna dostavljena potpuna.

Kandidat nezadovoljan rezultatima natječaja može uložiti prigovor u roku osam dana.

Bolji-Ljubuski.com