FOTO: Mili Marušić

Radi utakmice polufinala Svjetskog prvenstva, koju Hrvatska igra u srijedu, utakmice ML MZ Široki Brijeg koje su se trebale igrati u srijedu, prebacuju se na petak, a raspored je sljedeći:

Ponedjeljak, 9.7.2018.:

20:00 KOČERIN – IZBIČNO
21:00 PRIVALJ – MOKRO
22:00 RASNO – OKLAJI

Utorak, 10.7.2018.:

20:00 DESNA OBALA – JARE
21:00 LJUTI DOLAC – TRN
22:00 LIJEVA OBALA – ČERIGAJ

Petak, 13.7.2018.:

20:00 TURČINOVIĆI – CIG. GRADAC
21:00 KNEŠPOLJE – CRNE LOKVE
22:00 DOBRKOVIĆI – UZARIĆI

Ponedjeljak, 16.7.2018.:

20:00 LJUBOTIĆI – CRNAČ
21:00 BIOGRACI – OKLAJI
22:00 DUŽICE – JARE