VIDEO: Dramska predstava Frame Kočerin – „Bog je autor tvoje priče“

Frama Kočerin je 27. 12. izvela predstavu „Bog je autor tvoje priče“. Nakon dva izvođenja koja su bila na sceni velike dvorane na Kočerinu posjetitelji su otišli zadovoljni.

Dramska predstava Bog je autor tvoje priče - Frama Kočerin

IZVODI: Frama – Franjevačka mladež Kočerin

NASLOV DRAMSKOGA KOMADA: Bog je autor tvoje priče

GLUMCI: Janja Martinović, Domagoj Sabljić, Antonia Kvesić, Josip Banožić, Gabrijel Sabljić, Marija Galić, Ante Galić, Petar Vukoja, Ivan Galić, Matej Sabljić, Iva Mikulić, Marta Mikulić, Ivo Kvesić, Luka Kvesić, fra Mario Knezović

SCENARIJ: Janja Martinović

SURADNICI: Andrea Šakota, Marko Kolobarić, Marija Sesar i Viktoria Vukoja

REŽISER: Matej Vukoja