Povodom 5. Susreta enigmata u Širokom Brijegu raspisan natječaj za sastavljače

Povodom 5. Susreta enigmata koji će se održati 5.8.2017. godine u Širokom Brijegu organizacijski odbor raspisuje:

NATJEČAJ ZA SASTAVLJAČE

1.Natječaj se sastoji od dvije discipline: prva je premetaljka a druga magični kvadrat 7×7.

2. Premetaljka se sastavlja na sljedeću temu: PETI SUSRETI ENIGMATA U ŠIROKOM. Premetaljka mora biti sastavljena od zadanih slova, bez dodavanja ili izmjena.

3. Magični kvadrat 7×7 se sastavlja prema važećim i pravopisnim pravilima. Najmanje u jednoj od 7 riječi mora biti pojam PET. (npr: kapetan, raspeti, Petrica ….) Magični kvadrat ne treba opisivati, za manje poznate pojmove valja navesti pouzdane izvore.

4. Svaki sudionik natječaja može poslati najviše 3 rada u svakoj disciplini potpisanih punim imenom, prezimenom i adresom.

5. Premetaljke i magične kvadrate slati na elektroničku adresu: marijofilsoldo@hotmail.com najkasnije do 25.07.2017. godine

6. Pristigle radove ocjenjivat će eminentni žiri a rezultat natječaja bit će objavljeni 05.08. 2017. godine u Širokom Brijegu.

7. Najboljim sastavljačima pripast će dvije jednake novčane nagrade: 100 KM autoru najbolje premetaljke i 100 KM autoru najboljeg magičnog kvadrata. U svakoj kategoriji podijelit ćemo po dvije utješne nagrade (knjige).

Engmatikatio.blogspot.ba