NAJAVA: Znanstveni skup na Humcu povodom 150 godina od izgradnje samostana

Povodom 150 godina od početka izgradnje franjevačkog samostana održat će se znanstveni skup na Humcu. Znanstveni skup će se održavati u samostanu sv. Ante Padovanskoga (trg sv. Ante 1 Humac – Ljubuški)

Program znanstvenog skupa

Petak, 20. listopada 2017.

16:00 h

fra Miljenko Šteko, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije. Dobrodošlica i pozdrav
Ivo Lučić: Opći geografsko-povijesni presjek Ijubuške općine
Robert Jolić: Stara župa Veljači (Ljubuški) i osnutak župe Humac
Vlado Pavičić: Stanovništvo prostora današnje župe Humac do početka njezina osamostaljenja
Andrija Nikić: Izgradnja samostana na Humcu
Mirko Rašić: Nekropola helenističkog tipa Mrljanovac
Milan Nosić: Humačka ploča
Miroslav Palameta: Značenje simbola na Ijubuškim stećcima
Ante Paponja: Ljubuški kraj u otomanskom razdoblju

18 h stanka

Tihomir Zovko: Ljubuški kraj u austrougarskom i starojugoslavenskom razdoblju
Ivica Šarac: Stanje u Ljubuškome u vrijeme Drugoga svjetskog rata
Miroslav Akmadža: Samostan i župa Humac u svjetlu crkveno-državnih odnosa u razdoblju komunističke vladavine
Ivo Lučić: Ljubušaci u vrijeme komunističke vladavine

Subota, 21. listopada 2017.

9:30 h

Žarko llić: Izgradnja stare i nove crkve na Humcu Dano Dodig: Duhovna zvanja iz humačke župe
Ante Marić: Franjevačke odgojno-školske ustanove na Humcu i Ljubuškom
Natalija Palac: Ženske redovničke ustanove u Ljubuškom
Stipan Klarić: Nabožna društva u humačkoj župi
Predstavljanje markice Hrvatske pošte Mostar: 150 godina franjevačkog samostana na Humcu

10:30 h stanka

Marko Dragić: Mjesta molitve (misišta), zavjeta i pobožnosti u humačkoj župi
Ljubo Kurtović: Današnje pastoralno stanje župe Humac
Stanko Mabić: Glazbena baština crkve i samostana na Humcu
Vlado Pandžić: „Kršni zavičaj” kao ljetopis Hercegovine
Perina Meić: Veselko Koroman i pjesnici Ijubuškog kraja

glazbene točke izvodi klapa Benedictus

LJportal.com