NAJAVA: U četvrtaka 25. veljače 31. sjednica Općinskog vijeća Posušje

POSUŠJE – Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), saziva se 31. sjednica Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 25.2.2016. godine (četvrtak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predložen je sljedeći Dnevni red:

1. Vijećnička pitanja

2. Informacija o radu Službe za zapošljavanje ŽZH – podružnica Posušje za 2015. godinu

3. Informacija o radu Policijske uprave Posušje za 2015. godinu

4. Izvješća o radu radnih tijela Općinskog vijeća za 2015. godinu

5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana VIR (Grudine)

6. Inicijativa za izmjenu postojeće prostorno planske dokumentacije za lokalitet Carski gaj II u Posušju

7. Prijedlog Odluke o gubljenju statusa javnog dobra u općoj upotrebi

8. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta

9. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva

10. Prijedlog Odluke o subvencioniranju naknade na neizgrađenom građevinskom zemljištu u poslovnim zonama „OSRDAK“ i „VLAKE-PALJEVINA“

11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Srednje strukovne škole Posušje

12. Izvješće o provedbi kulturnih događanja pod nazivom „Posuško lito“ za 2015. godinu

13. Prijedlog Zaključka o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturnih događanja pod nazivom „Posuško lito“

14. Prijedlog Zaključka

15. Različito

PREDSJEDNIK
Ivan Lončar