NAJAVA: Raspored radarskih kontrola MUP-a ŽZH za mjesec Ožujak 2020.

Od 01.03. do 01.04. 2020. godine svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Dana 02. ožujka na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

09:00 – 10:00 h na M-6, u mjestu Gorica,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

19:00 – 20:30 h na M-6, u mjestu Studenci.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

15:00 – 16:00 h na M-6.1, u Vukovarskoj ulici.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

17:30 – 18:40 h na R-425, u mjestu Mokro,

Dana 04. ožujka na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

10:00 – 11:30 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

14:30 – 15:30 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

09:00 – 10:30 h na M-6.1, u mjestu Rastovača,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

11:30 – 12:45 h na M-6.1, u mjestu Provo,

Dana 06. ožujka na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

19:00 – 20:30 h na R-420, u mjestu Višnjica.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

20:00 – 21:00 h na M-6, u mjestu Studenci.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

18:40 – 20:00 h na M-6.1, u mjestu Rastovača,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

16:30 – 18:00 h na R-425, u mjestu Mokro,

Dana 07. ožujka na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

22:00 – 23:00 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

00:00 – 01:30 h na M-17.4, u mjestu Mostarska Vrata, pored centra Vrt.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

23:00 – 00:30 h na M-6.1, u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

23:30 – 00:50 na M-6.1, na obilaznici.

Dana 09. ožujka na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

08:40 – 10:00 h na M-6, u mjestu Gorica,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

12:30 – 13:30 h na M-6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

09:00 – 10:30 h na M-6.1 u mjestu Čitluk,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

08:30 – 10:00 h na M-6.1, u mjestu Trn,

Dana 12. ožujka na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

08:30 – 10:00 h na R-421, u mjestu Tihaljina,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

11:40 – 13:00 h na M-6 – u Vitinskoj ulici,

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

09:30 – 11:00 h na R-420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

08:30 – 09:50 h na M-6.1, u mjestu Knešpolje,

Dana 16. ožujka na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

15:30 – 17:00 h na M-6, u mjestu Pocrte,.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

10:00 – 11:00 h na M-6 – u Vitinskoj ulici,

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

08:30 – 10:00 h na R-420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

09:30 – 10:30 na M-6.1, u mjestu Trn.

Dana 19. ožujka na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

10:00 – 11:00 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

13:00 – 14:00 h na M-6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

10:30 – 12:00 h na M-6.1, u mjestu Rastovača.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

07:30 – 09:00 h na M-6.1, u mjestu Trn,

Dana 22. ožujka na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

18:30 – 20:00 h na M-6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

18:00 – 19:40 h na M-6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

15:30 – 17:00 h na M-6.1, u mjestu Broćanac.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

12:30 – 13:30 h na M-6.1, u mjestu Trn,

Dana 25. ožujka na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

12:00 – 13:30 h na M-6, u mjestu Pocrte,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

14:00 – 15:00 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

09:30 – 10:30 h na M-6.1, u mjestu Čitluk,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

10:20 – 11:50 h na M-6.1, u mjestu Kočerin.

Dana 28. ožujka na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

22:30 – 00:00 h na M-6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

21:00 – 22:30 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

00:30 – 02:00 h na M-6.1, u mjestu Broćanac.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

23:30 – 01:00 h na M-6.1, u mjestu Knešpolje,

Dana 30. ožujka na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

10:00 – 11:40 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

16:00 – 17:30 h na M-6, u mjestu Studenci.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

09:30 – 10:30 h na M6.1, u mjestu Čitluk,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

10:30 – 11:45 h na M-6.1, u mjestu Dobrič.

Uprava MUP-a ŽZH