ŠIROKI BRIJEG – U nedjelju, 22. svibnja na Čerigaju će biti obilježana 172. obljetnica povratka fratara u Hercegovinu. Sveta misa je u 11 sati. Kao uvod u proslavu obljetnice na Čerigaju će biti trodnevnica u četvrtak, petak i subotu u 19 sati.

Čerigaj, malo selo u širokobriješkoj župi, ima veliku povijesnu važnost za Hercegovačku franjevačku provinciju Uznesenja BDM. Naime, nakon odcipljenja od Bosne, 1844., fratri su se najprije skrasili na Čerigaju.

Nakon što su Turci po najezdi srušili zadnje franjevačke samostane u Hercegovini, u Konjicu samostan sv. Ivana 1524. te u Mostaru samostan sv. Ante i u Ljubuškom samostan sv. Katarine 1563., Hercegovina ostaje bez svoje slobode, bez svojih jedinih pastira, fratara. Stoljećima su fratri krišom dolazili u ovu jadnu i ispaćenu zemlju te po grobljima, zabitima i proplancima ove zemlje dijelili duhovnu utjehu preostalom porobljenom puku. Tek su po nekom mjestu imali svoje stalno boravište. Jedno od takvih postade i Čerigaj.

Prije Čerigaja fratri su bili u Pribinovićima i Dobrkovićima, a onda je hrabri fra Jako Kraljević, koji je umro 1809., sagradio fratarsku kuću na Čerigaju. Tu je svoje poslanice pisao fra Rafo Barišić, tu je fra Anđeo Kraljević fratrima preveo sadržaj fermana sultana Abdul Medžida, kojim se dopušta gradnja samostana i crkve na Širokom Brijegu, tu su fratri najprije došli kad su s papinim dopuštenjem imali papir za gradnju samostana i crkve u Hercegovini.

Radio Široki Brijeg