Krizni stožer: Dozvoljene sjednice Parlamenta i skupština, održavanja sjednica i radnih tijela zakonodavnih tijela županija

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva donio je novu odluku kojom se Parlament Federacije Bosne i Hercegovine isključuje iz naredbe kojom je utvrđeno da je u zatvorenom prostoru dozvoljeno okupljanje ljudi ne više od 50 osoba.

“Dozvoljava se održavanje sjednica i radnih tijela Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, uz poštivanje higijensko-epidemioloških preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Herecgovine, koji su sastavni dio ove naredbe, kao i pod uvjetom da veličina prostora u kojem se održavaju sjednice i radna tijela Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine omogućava provedbu navedenih mjera”, stoji u naredbi, prenosi N1.

Kriznim stožerima županijskih ministarstava zdravstva Naredbom je naloženo da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije i uz higijensko-epidemiološke preporuke zavoda za javno zdravstvo županija na području županija donesu naredbu za održavanja sjednica i radnih tijela zakonodavnih tijela županija.

Zavod za javno zdravstvo FBiH izdao je i “Preporuke za rad i održavanje sjednica parlamentarnih skupština u kontekstu COVID-19”, a u cilju zaštite zdravlja osoba koje prisustvuju sjednicama.

“Kako u radu skupština sudjeluje veći broj osoba, kako zastupnika tako i pomoćnog osoblja, u radu je neophodno temeljito sprovoditi mjere za sprječavanje širenja COVID-19. Kako bi se osigurala adekvatna fizička udaljenost između osoba za vrijeme sjednice, preporučuje se da se koristi svako drugo ili treće mjesto za sjedenje u ovisnosti od kapaciteta dvorane. U zatvorenom prostoru sve osobe moraju nositi zaštitne maske preko usta i nosa, a u skladu s naredbama nadležnih organa”, stoji između ostalog u Preporukama.

Naredbom Kriznog stožera FBiH organizacija predizborne kampanje i drugih političkih skupova u Federaciji BiH u 2020. godini odvija se uz poštivnje svih mjera navedenih u poglavlju koje definira okupljanja na otvorenom i zatvorenom prostoru, te broj dozvoljenih osoba na otvorenom i zatvorenom prostoru, što uključuje i obvezno poštivanje higijensko – epidemioloških mjera iz ove naredbe i preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, kao i zavoda za javno zdravstvo županije.

Naredbom se dozvoljava županijskim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih i drugačijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u županiji, odnosno općini uz redovito obavještavanje Kriznog stožera FBiH.

Zadužuju se Federalna uprava za inpekcijske poslove županijske uprave za inspekcijske poslova, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u županiji, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori da pojačaju inspekcijski nadzor svih inspekcija.

Zadužuje se FMUP – Federalna uprava policije i MUP županije – Uprava policije da poduzimaju mjere iz svoje mjerodavnosti kao potpora inspekcijskim službama, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.

Ba.n1info.com