ANTONIJA BANOŽIĆ: “Priča o Mati i Dogani”

Glavni lik: Mate
Sporedni likovi: Članovi Gradske uprave i Službe za prostorno uređenje
Vrijeme radnje: Prošlost, surova sadašnjost i još surovija budućnost
Mjesto radnje: Prostor Duhanske stanice i Obnove
Pouka: Obećanje ludom radovanje!

Godine 1965. u Širokom Brijegu se rodio dječak po imenu Mate. Mate je s roditeljima živio u središtu Širokog Brijega. Često je kao dijete promatrao kako preko 500 radnika svakodnevno ide raditi u otkupnu stanicu duhana tzv. Doganu. Razgovarao je s radnicima i svi su ga voljeli. Mate je svjedočio kako je Dogana preživjela razne krize, no ipak tranziciju u demokratsko društvo nije preživjela. Zločesti ljudi su zapaljivali više puta i od nje su ostale samo čvrste zidine. Matu je jako ljutilo što se Dogana iz ljepotice pretvorila u ruglo grada. Nikako se nije mogao s tim pomiriti.

Razveselio se kada je čuo da je jedan vitez imao odličan plan da prostor Dogane pretvori u društveno-koristan prostor, ali carevi ovog grada nisu vidjeli svoj interes u tome. I onda je ponovno Dogana godinama tonula u ponor. Tek pojedini mladi bi ponekad očistili divlje deponije oko njenih bedema. Mate to nije mogao promatrati i otišao je trbuhom za kruhom u Njemačku. Radio je, crnčio u tuđini i razmišljao o svojoj rodnoj grudi, o uređenom prostoru Dogane.

I onda jedan dan u 2015. godini dok je slušao radio čuo je riječi gradonačelnika: “Prostor duhanske stanice bit će jedan od najboljih i najuređenijih prostora u središtu grada. Cilj su sadržaji od općeg interesa, od škole, do gradskog muzeja te ostalih polivalentnih sadržaja koji će se napraviti na ovom prostoru”. Mate je skakao od sreće, jedva je čekao doći kući da vidi dokle su stigli radovi. Dolazio je svako ljeto u Široki Brijeg i prvo što je napravio bio je obilazak prostora Dogane.

No, Dogana je i dalje bila ruglo te nije bilo nikakvih naznaka da će se pretvoriti u ljepoticu. Mate se jako razočarao i utonuo je u depresiju. Godine 2017. slušao je 11. Sjednicu Gradskog vijeća Širokog Brijega i ponovno se razveselio kada je čuo riječi Bore Zovke o uređenju prostora Dogane.

“Prema predloženom konceptu namjena prostora Dogane je podijeljena u više zona i to:

a) Zona društvene namjene (1,48 ha),

b) Zona poslovna namjena (1.03 ha),

c) Zona stambeno poslovna namjena 0,3 ha,

d) Zona javno zelenilo i promet 1.04 ha.

U zoni društvene namjene predvidili smo centralni gradski sadržaj koji čine gradski trg (predviđen između dva magazina), u novom magazinu je predviđena srednja strukovna škola, a u starom magazinu kulturno gradski sadržaji. Smještaj vozila je riješen podzemnom garažom u dvije etaže ispod trga. Objekt uprave je predviđeno prenamijeniti u muzej i sl. Za polivalentnu sportsku dvoranu namijenjemu za potrebe škole ostavljene su tri opcije. Barake su predviđene za mješovitu namjenu (društvene, upravne i poslovne). U zoni poslovne namjene barake će se koristiti za obrtničke radionice, tržnica, ribarnica kao i za poslovni inkubator.” Taj plan je oduševio Matu i jedva je čekao da ponovno dođe u svoj Široki Brijeg i vidi taj predivni uređeni prostor Dogane. Da parkira svoje vozilo u podzemnu garažu, da kupi svježu ribu na novoj tržnici, obiđe muzej i srednjoškolcima ispriča povijest Dogane.

Ali svako ljeto koje je dolazio pa i ovo 2020. godine ništa se nije radilo u krugu Dogane. Jedan dan je ipak vidio dosta vozila sa zapadne strane kompleksa i mislio je da su krenuli radovi, kada se primakao vidio je da se radi o testiranju na koronavirus COVID-19. I taj prizor je prelio čašu.

Mate je shvatio da su vlastodršci u Propagandnom komitetu osmislili bajku o uređenju prostora Dogane i Obnove. Prodali su Mati i svim građanima bajku koja se bavi nepostojećim i izmišljenim radnjama, ali sa stvarnim likovima.

Otišao je Mate ponovno u Njemačku i više se nije vraćao na svoje rodno ognjište.

Antonija Banožić / SirokiBrijeg.info