VIDEO: U strahu za svoj posao na području ŽZH ne postoji niti jedan sindikat u privatnom sektoru

U Zapadnohercegovačkoj županiji ne postoji niti jedan sindikat u privatnom sektoru.

Jedan od ključnih razloga je strah radnika od gubitka posla. Upravo zbog toga je u Posušju održan sastanak o temi: “Sindikat, kolektivna snaga radnika”: