VIDEO: Kompletan govor dobitnika javnog priznanja fra Dane Karačića povodim Dana grada Širokog Brijega