VIDEO: Prije 26 godina osnovana “Kažnjenička bojna” sa Širokog Brijega

ŠIROKI BRIJEG – Kažnjeničku bojnu osnovala su 15. lipnja 1991. četvorica hrvatskih emigranata: Mladen Naletilić Tuta, Ludvig Pavlović, Ivan Andabak i Ivan Tolić.

Glavni stožer Kažnjeničke bojne nalazio se u Širokom Brijegu, zapovjednik je bio Naletilić, a jedinica je u početku brojala stotinjak ljudi. Pripadnici Kažnjeničke bojne su se 1991. borili u Hrvatskoj protiv JNA i paravojnih srpskih snaga kao dobrovoljačka jedinica da bi se početkom 1992. prebacili u BiH i ušli u sastav HVO-a. Jedinica je bila pod izravnim zapovjedništvom Glavnog stožera HVO-a.

U lipnju 1992. Kažnjenička bojna je sudjelovala u operaciji Lipanjske zore gdje se istakla pri oslobađanju Mostara koje je trajalo od 11. do 26. lipnja 1992., kada je Kažnjenička bojna, potpomognuta topništvom i drugim jedinicama HVO-a, odgurnula Vojsku RS-a iz Mostara prema Nevesinju.

U vrijeme sukoba s muslimanima dolazi i do formiranja dvije jedinice unutar bojne, ATJ Benko Penavić i ATJ Vinko Škrobo. Ove dvije jedinice bile su sastavljene uglavnom od osoba koje su se nalazile u kaznenim evidencijama MUP-a.

Potkraj prosinca 1993. godine Kažnjenička bojna ušla je u sastav 2. gardijske brigade HVO-a. U siječnju 1994. angažirana je u borbama protiv Armije BiH na uskopaljsko-ramskoj bojišnici.

O Kažnjeničkoj bojni su napisane dvije pjesme: “Čuvaj Tuta Mostar” i “Kažnjenička bojna Tutina”.

Dnevno.ba