„UTJEHA“ iz Širokog Brijega poziva na prezentaciju „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom na području FBiH“

U sklopu 20. Međunarodnog sajma gospodarstva 2017. godine koji će se održati u Mostaru. Udruga građana, roditelja, prijatelja, osoba s invaliditetom i posebnim potrebama „UTJEHA“ iz Širokog Brijega poziva sve građane da podsjete njen štand u PAVILJONU BR:2.

Udruga građana, roditelja, prijatelja, osoba s invaliditetom i posebnim potrebama „UTJEHA“ iz Širokog Brijega u suradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBIH održat će Prezentaciju pod nazivom: „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom na području FBiH“ dana 06.04.2017. godine u PAVILJONU BR.1, DVORANA BR:1 s početkom u 15:30 sati.

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na prezentaciji.

NAPOMENA: Ulaz na prezentaciju je osiguran samo se osobe trebaju javiti na broj 063/348-113.

Udruga “Utjeha” Široki Brijeg