Bosna i Hercegovina danas obilježava 24. godišnjicu referenduma o nezavisnosti, kada se više od dvije trećine bh. građana izjasnilo za stvaranje nezavisne države, pa tako i većina građana Širokog Brijega, Posušja, Ljubuškog i Gruda.

Na referendum, koji je održan na današnji dan 1992. godine, izašlo je 64,3 posto građana s pravom glasa, a za nezavisnost Bosne i Hercegovine glasalo je njih 99,4 posto.

Bosna i Hercegovina je proglasila nezavisnost 1. ožujka 1992. godine. Kao odgovor na referendum, srpske paravojne formacije, uz svesrdnu pomoć tadašnje Jugoslovenske armije, postavili su barikade u Sarajevu i drugim bosanskohercegovačkim gradovima.

Zakon o Danu nezavisnosti donesen je 1993. godine, a dopunjen 1995. i objavljen u Službenom listu RBiH broj 9/95.

Aneksom 2 Ustava Bosne i Hercegovine precizirano je da svi uspostavljeni zakonski aranžmani prije mirovnog sporazum ostaju na snazi dok ih, u Ustavom definiranoj proceduri, ne izmijeni Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

Tako da naša draga Vlada ŽZH ponosno donijela oluku ove godine na 32. sjednici u Širokom Brijegu, o proglašenju 1. ožujka 2016. godine (utorak) neradnim danom u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Što reći na kraju, koju poruku poslati?

Sretan Dan neovisnosti Bosne i Hercegovine svim građanima Županije Zapadnohercegovačke!

SirokiBrijeg.info