Produžava se javna rasprava Nacrta Prostornog plana grada Širokog Brijega u trajanju od 12.6.2016.

ŠIROKI BRIJEG – Produžava se javna rasprava Nacrta Prostornog plana grada Širokog Brijega u trajanju od 12.6.2016. godine do (uključivo) 12.7.2016. godine.

U tijeku trajanja javne rasprave izložit će se na javni uvid i to:

tekstualni dio  

grafički dio s kartografskim privicima

Uvid u Nacrt Prostornog plana moguće je ostvariti u Gradskoj vijećnici Grada Širokog Brijega od 8,00 do 15,00 sati svakog radnog dana. Nadalje, davanje primjedbi, mišljenja i prijedloga moguće je ostvariti i putem službene Web stranice Grada Širokog Brijega na adresi: www. sirokibrijeg.ba, na adresi: sirokibrijeg@sirokibrijeg.ba ili urbanizam@sirokibrijeg.ba. Informacije o Nacrtu Prostornog plana davat će stručni djelatnici Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega.

Prezentacija Nacrta Prostornog plana, od strane Izrađivača, održana je 11.4.2016. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedloge o Nacrtu Prostornog plana građani, udruge i druge pravne osobe mogu dostavljati Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, najkasnije do 12.7.2016. godine ili iste upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida, uz izloženi Nacrt Prostornog plana.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Produženje javne rasprave bit će objavljeno putem sredstava javnog informiranja, te na oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega.

GRADONAČELNIK
Miro Kraljević