Priopćenje za javnost sa 73. sjednice Vlade ŽZH

U utorak 15. prosinca 2020. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 73. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, kao i Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, te ih uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Uredbu o organiziranju službi zaštite i spašavanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Također, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu i procjenu plana za 2022. i 2023. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu te Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je usvojila Program rada Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu i Program rada Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu.

Vlada ŽZH