Prijam pripravnika na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkoga staža u EP HZHB

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar na temelju Odluke Uprave Društva broj I-847/16 od 5. veljače 2016. godine raspisuje javni oglas za prijam pripravnika na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkoga staža u Društvu, i to kako slijedi:

a) VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet (smjer energetika) – 25 pripravnika sa sljedećim mjestima rada:

– Mostar, 11 pripravnika (3 OJ Distribucija električne energije, 5 OJ Direkcija Društva i 3 OJ Razvoj)
– Čitluk, 1 pripravnik (OJ Distribucija električne energije)
– Stolac, 1 pripravnik(OJ Distribucija električne energije)
– Grude, 1 pripravnik(OJ Distribucija električne energije)
– Posušje, 1 pripravnik(OJ Distribucija električne energije)
– Široki Brijeg, 1 pripravnik(OJ Distribucija električne energije)
– Livno, 2 pripravnika(OJ Distribucija električne energije)
– Tomislavgrad, 1 pripravnik(OJ Distribucija električne energije)
– Novi Travnik, 3 pripravnika(OJ Distribucija električne energije)
– Rama, 1 pripravnik (OJ Proizvodnja električne energije)
– Tomislavgrad, 2 pripravnika (OJ Proizvodnja električne energije)

b) VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet (smjer telekomunikacije) – 1 pripravnik s mjestom rada u Mostaru (OJ Direkcija Društva).

c) VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet (smjer automatika) – 1 pripravnik s mjestom rada u Mostaru (OJ Razvoj).

d) VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet (smjer automatika) – 1 pripravnik s mjestom rada u Rami (OJ Proizvodnja električne energije).

e) VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, strojarski fakultet – 1 pripravnik s mjestom rada u Tomislavgradu (OJ Proizvodnja električne energije).

f) VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet (smjer računarstvo) ili fakultet računarstva – 1 pripravnik s mjestom rada u Mostaru (OJ Direkcija Društva).

g) SSS, elektrotehnička škola (smjer energetika) – 8 pripravnika, sa sljedećim mjestima rada:

– Uskoplje, 1 pripravnik(OJ Distribucija električne energije)
– Novi Travnik, 1 pripravnik(OJ Distribucija električne energije)
– Nova Bila, 2 pripravnika. (OJ Distribucija električne energije)
– Čapljina, 4 pripravnika (OJ Proizvodnja električne energije)

h) SSS, elektrotehnička škola – 6 pripravnika, sa sljedećim mjestima rada:
– Mostar, 2 pripravnika (OJ Proizvodnja električne energije)
– Grude, 1 pripravnik(OJ Proizvodnja električne energije)
– Jajce, 1 pripravnik (OJ Proizvodnja električne energije)
– Odžak, 1 pripravnik (OJ Distribucija električne energije)
– Orašje, 1 pripravnik (OJ Distribucija električne energije)

i) KV, elektrotehnička škola (smjer elektromehaničar) – 1 pripravnik, s mjestom rada u Odžaku (OJ Distribucija električne energije)

j) SSS, strojarski tehničar – 9 pripravnika, sa sljedećim mjestima rada u OJ Proizvodnje električne energije:

– Čapljina, 3 pripravnika
– Mostar, 2 pripravnika
– Rama, 2 pripravnika
– Jajce, 2 pripravnika

k) KV, strojarska – 4 pripravnika sa sljedećim mjestima rada u OJ Proizvodnja električne energije:

– Rama, 2 pripravnika (bravar)
– Jajce, 2 pripravnika

l) KV, građevinska, zidar – 2 pripravnika s mjestom rada u Čapljini u OJ Proizvodnja električne energije

m) KV, električar – 2 pripravnika sa sljedećim mjestima rada u OJ Proizvodnja električne energije:

– Grude, 1 pripravnik
– Jajce, 1 pripravnik

n) SSS (IV. stupanj) ili KV (III. stupanj), elektrotehnička škola (smjer energetika) – 51 pripravnik, sa sljedećim mjestima rada u OJ Distribucija električne energije:

– Mostar, 7 pripravnika
– Čapljina, 6 pripravnika
– Čitluk, 2 pripravnika
– Stolac, 1 pripravnik
– Rama, 3 pripravnika
– Doljani, 1 pripravnik
– Ravno, 1 pripravnik
– Ljubuški, 4 pripravnika
– Grude, 2 pripravnika
– Posušje, 2 pripravnika
– Široki Brijeg, 4 pripravnika
– Tomislavgrad, 2 pripravnika
– Novi Travnik, 1 pripravnik
– Nova Bila, 1 pripravnik
– Vitez, 1 pripravnik
– Busovača, 1 pripravnik
– Kiseljak, 2 pripravnika
– Kreševo, 1 pripravnik
– Fojnica, 1 pripravnik
– Žepče, 2 pripravnika
– Usora, 1 pripravnik
– Dobretići, 1 pripravnik
– Jajce, 2 pripravnika
– Orašje, 1 pripravnik
– Domaljevac, 1 pripravnik

Kandidati koji se prijavljuju na oglas, pored ispunjenja općih zakonskih uvjeta, moraju ispunjavati i posebne uvjete ovoga oglasa što će dokazati sljedećim dokumentima:

– preslika svjedodžbe/diplome o završenoj školi/fakultetu, ovjerena od nadležnoga organa
– izjava kandidata da isti nema radnoga iskustva u struci, ovjerena od nadležnoga organa.

Prijave s kraćim životopisom, adresom, brojem telefona te jasnom naznakom za koje se mjesto kandidat prijavljuje radi obavljanja pripravničkoga staža, kao i dokaze o ispunjenju posebnih uvjeta oglasa, u zatvorenoj omotnici dostaviti putem pošte ili osobno na adresu:

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar
Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar

s naznakom: Prijava na oglas za prijem pripravnika na mjesto ______ .

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH („Službene novine F BiH“ br. 62/15) i aktima Društva.

Izabrani su kandidati obvezni prije stupanja na rad dostaviti dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih zakonskih uvjeta.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

EP HZHB