Prošlog vikenda, 17. veljače 2018., održana je Izborna Skupština VMŠB, koja se po prvi puta održala u Uredu VMŠB, odnosno u desnom tornju Hrvatskog kulturnog centra.

Na sjednici su sudjelovali predstavnici četiri udruge mladih iz Širokog Brijega, točnije: Društva za razvoj, okoliš i kulturu Županije Zapadnohercegovačke – EKO ZH, Demokratske inicijative mladih, Širokobriješke udruge mladih i Odreda izviđača „Široki Brijeg“.

Na početku same sjednice je usvojen Zapisnik s III. Izborne Skupštine VMŠB, te je Adam Naletilić imenovan za novog predsjednika Skupštine, dok je Paula Bogut imenovana zamjenicom predsjednika Skupštine.

Nakon toga razmotren je prijedlog novog Statuta po kojemu bi se između ostaloga smanjila administracija unutar samoga Vijeća mladih grada Širokog Brijega na način da se dio ovlasti Upravnog odbora predao Skupštini koja će imati obvezatna četiri sastanka tijekom godine, dok bi se operativni dio obveza UO predao Uredu predsjednika, te bi se time ukinu UO kao organ VMŠB, čime će se značajno skratiti proces donošenja odluka vezanih za pitanja mladih. Također se novim Statutom definirala obveza VMŠB da delegira predstavnike u Povjerenstvo za mlade Grada Širokog Brijega čime bi se poboljšala izravna komunikacija s gradskim vlastima. Nakon razmatranja izmjena novi Statut je usvojen i stavljen na snagu.

Potom je predsjednik VMŠB David Naletilić ispred UO iz prošlog saziva predstavio financijsko i narativno izvješće za prethodnu godinu, a u kojem se navode četiri veća projekta i više manjih jednodnevnih aktivnosti. Veći projekti u 2017. godini su bili:

Street workout park – izrada teretane na otvorenom na području staze za trčanje pokraj Gimnazije fra Dominika Mandića;

Inicijativa Očuvanje prirode za očuvanje jednakosti – uređenje riječnog otoka na području sajmišta gdje se radilo na uklanjanju niskog raslinja i smeća s otoka koji je već dugi niz godina zapostavljen. Nakon uređenja se radilo na prikupljanju ideja za izradu projektnog prijedloga koji bi riječni otok stavio u funkciju korisnu zajednici i mladima;

Inicijativa Centar za mlade Široki Brijeg – uređenje područja Duhanske stanice, s naglaskom na unutrašnjost bivše upravne zgrade, kao i iznalaženje mogućih načina stavljanja dijelova bivše Duhanske stanice u funkciju;

Zajedno za našu prirodu – uređenje platoa u borku, popravke igrališta za djecu, popravljanje klupa i bojanje kanti uz šetalište, te čišćenje poteza od teretane do male plaže da bi bio prohodan i prikladan za šetnju i vožnju biciklom.

Također u prošloj godini održana su dva sastanka s Povjerenstvom za mlade Grada Širokog Brijega gdje se utvrdilo da su potrebna posebna i povećana izdvajanja za potrebe mladih u Širokom Brijegu, te da je potrebna suradnja između VMŠB i Gradske uprave pri izradi i provedbi projekta uređenja riječnog otoka u Borku. Također, Gradska uprava je izrazila podršku za program izgradnje dodatnih teretana na otvorenom koje bi se nalazile u ostalim područjima Širokog Brijega, čime bi sport postao dostupan svima, bez tereta na kućni proračun Širokobriježanki i Širokobriježana.

Uz sve to predstavnici VMŠB i Gradske uprave su osigurali mjesto u radnoj grupi koja će kroz 2018. godinu raditi na izradi Nacrta Zakona o mladima u Županiji Zapadnohercegovačkoj koji bi trebao definirati minimalne kriterije za podršku mladima u našoj Županiji.

Na kraju rasprave o godišnjem izvješću utvrđeno je da VMŠB mora raditi na osiguravanju dodatnih novčanih i materijalnih sredstava od strane međunarodnih donatora i partnera, te da će se u ovoj godini osnovati Projektni tim VMŠB, koji će između ostaloga raditi na osiguravanju novih radnih mjesta za mlade i stručne Širokobriježanke i Širokobriježane.

Narativni i financijski izvještaj su usvojeni jednoglasno.

Nakon narativnog i financijskog izvještaja Skupština je usvojila i Dijagnozu stanja i nacrt strateškog plana razvoja VMŠB, a koji bi se trebao provoditi u 2018. godini.

Na sljedećoj točki dnevnog reda su verificirani novi interni pravilnici VMŠB, a koji definiraju načine uredskog poslovanja, arhiviranja dokumentacije, računovodstvene politike, ograničavaju putne troškove, te se zbog ukidanja UO prema novom Statutu poslovnik o radu UO stavio van upotrebe.

Potom su je donesena odluka o izboru i imenovanju predsjednika VMŠB i glavne tajnice VMŠB, gdje je za predsjednika ponovno izabran David Naletilić dok je za glavnu tajnicu imenovana Sara Mandić.

Na kraju sjednice, predsjednik David Naletilić se obratio delegatima u Skupštini te najavio sljedeće aktivnosti za 2018. i 2019. godinu:

Osnivanje Projektnog tima VMŠB i otvaranje radnih mjesta;

Ponovno pokretanje radio emisije S mladima na kavi;

Uređenje riječnog otoka koji bi bio prikladan za predavanja na otvorenom, imao riješenu infrastrukturu (struja, voda), pristupni most, te uređen prostor za kampiranje, fiksne roštilje, kao i šetnjicu, klupice i malu teretanu na otvorenom;

Provođenje programa izgradnje teretana na otvorenom u ruralnim područjima Grada Širokog Brijega koje bi bile dostupne i besplatne svim korisnicima (minimalno 10 novih teretana na otvorenom);

Renoviranje Ureda VMŠB i stavljanje uredskih prostorija, materijala u uredu i sve opreme na raspolaganje mladima, a u okviru radnog vremena koje je vidljivo na facebook stranici VMŠB. Između ostalog to uključuje pružanje podrške pri izradi životopisa, savjetovanja o prezentaciji sebe na tržištu rada, digitalne podrške po pitanju marketinga za mlade poduzetnike, kao i osiguravanje mirne i stimulativne atmosfere za pojedinačno i grupno učenje.

Za sve ostale podatke o radu VMŠB, dostupni smo putem naše facebook stranice, poručili su iz Vijeća mladih grada Širokog Brijega.

SirokiBrijeg.info