Održana 68. sjednica Vlade ŽZH

U utorak 13. listopada 2020. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 68. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Županije Zapadnohercegovačke, i uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Također, Vlada je donijela Odluku o utrošku sredstava „Tekući prijenosi za programe kulture“ predviđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, kao i Odluku o davanju suglasnosti na Naputak o izmjenama Naputka za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi za 2020. godinu.

Vlada ŽZH