Nije uplaćivao doprinosa na plaće pa sad podiže kredit od 60.000 KM za sanaciju nezakonitosti u Knjižnici Ljnubuški

LJUBUŠKI – Prije nekoliko godina u Hrvatskoj knjižnici Ljubuški je zbog neplaćanja doprinosa na plaće nastao dug od približno 60.000 KM. Direktor knjižnice je bio sadašnji v.d. direktora JU KŠC Ljubuški Ivan Bebek, koji nije plaćao dugove za plaće i doprinose na plaće djelatnicima, tako da se došlo do navedenoga duga, ali je kroz udrugu Info klub godinama koristio poslovne prostore, internet i druge usluge knjižnice.

Preko računa Info kluba su prolazile stotine tisuća KM, a u upravi udruge je bio i Nevenko Barbarić. Sve nepravilnosti u knjižnici je dokumentirala prosvjetna inspekcija.Da bi prikrio vlastito kazneno djelo Ivan Bebek na JU KŠC podiže kredit u visini od 60.000 KM, što mu je odobrilo Upravno vijeće, a OV ljubuški bi trebalo dati suglasnost..U Ljubuškom nema ustanove ili javnog poduzeća, koje nije opterećeno dugovima na temelju nezakonitosti. Dok se općina zbog toga zadužuje milijunima KM, javna poduzeća podižu kredite od više stotina tisuća KM. Sve zbog nezakonitog rada.

Općinski novac je novac naroda, a ne načelnika ili direktora u poduzećima. Međutim, do sada Ljubušaci nisu vodili računa o tome, a trebali bi promijeniti svoje navike, pa putem demokracije nagrađivati ili kažnjavati one koji čine štetu zajednici.

Ivan Bebek se grčevito bori za glasove. Kako opravdati ovakav rad pred narodom i zaslužuju li takvi glasove za ponovno biranje na sljedećim izborima.On bi sutra nakon što je nezakonito tri godine bio v.d. ravnatelja trebao dobiti mandat na četiri godine.

Ljubuski.info