ŽUPNE OBAVIJESTI: Crkvs Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 19.1.2020. do 25.1.2020.

Od tiska imate nove brojeve: Glas koncila, Katolički tjednik, Naša ognjišta, Glasnik mira, Radosna vijest i Glasnik Srca Isusova i Marijina.

Darovatelji za Crkvu i samostan:

Ante Bošnjak + Vjekoslava Lise 100 KM

Obitelj + Tonćike Topić Grad 200 KM

Marko Mandić + Ivana Grad 50 Eura

Obitelj + Zorke Galić Zavoznik 100 KM

U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

Zorka Galić k. + Šimuna iz Zavoznika, opremljena.

Mara Bubalo k. + Stanka iz Turčinovića, opremljena.

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 19.1.2020. do 25.1.2020.

OBAVIJEST: U slučaju da na vašem mobitelu ne možete da valja vidjeti raspored misnih nakana (okrenite mobitel vodoravno):

DANNAKANA
 Nedjelja19.1.2020.6.30 Za++ Križana i Mandu Galić i ++ iz ob.8.00 Za+ Teofila Kosira9.30 Za++ iz ob. Dane i Vesne Kožul11.00 Misa za narod18.00 Za+ Dragana Brekala i ++ iz ob.
 Ponedjeljak20.1.2020.Za+ Marinka Soldu i ++ iz ob.Za++ Blagu, Mandu i Anicu GrbešićaZa++ Stanka, Anđu, Krešu Šimić i ++ iz ob. KnezovićaZa++ Tomu, Mandu, Ivana, Zoru i ++ iz ob. BošnjakZa++ iz ob. Željka i Ane ZadroZa++ Dragu(ž) i Vladu Majića, Šimu i Ivana Ćužića
18 satiZa++ Tomu, Ivu, Vranjku i Veroniku Naletilić
 Utorak21.1.2020.Za++ Veselka, Ivu, Jelu, Ivu i Milu KvesićZa++ Ivana i Vinka Zovku i ++ iz ob.Za++ Maru, Radoslava i Marinka NaletilićaZa++ Vinka i Zorku Musa i ++ iz ob.Za++ Jozu i Ružu Pavković i ++ iz ob.Za++ Antu, Matiju, Stanka, Ivu Soldo i ++ iz ob.
18 satiZa++ Zdenku i Peru Martinovića
 Srijeda22.1.2020.Za++ Matiju, Dragicu, Antu i Božu SoldoZa++ Marijana Zovku i ++ iz ob.Za++ Mirjanu Tadić i Sanju ZeljkoZa+ Ivana Kraljevića i ++ iz ob.Za+ Branka Zovku i ++ iz ob.Za++ Marka i Šimu Karačić i ++ iz ob.
18 satiZa+ Gojka Galića

 Četvrtak23.1.2020.
Za++ Dragana, Peru, Mariju Mandić i ++ iz ob.Za+ Mariju Kraljević i ++ iz ob.Za++ Juru Zovku, Anicu i Nikolu RezićaZa++ Tomu i Ružu Ćužić i ++ iz ob.Za++ Cvitana, Matu i Ilku Sesar i ++ iz ob.Za++ Slavka, Slavicu, Dragicu, Jozu i Agatu Karačić
18 satiZa+ Jakova Vukoju
 Petak24.1.2020.Za++ Ivana, Andriju, Mandu, Gojka i Anicu ŠušakZa+ Miroslava BrekalaZa++ Anicu i Gojka JelićaZa++ Milijana i Gordanu CrnjacZa + Vendelina Astaloša
18 satiZa++ Šimu, Maru, Anicu, Franu i Milu(m) Medića
 Subota25.1.2020.Za++ Radu, Ivu Jelić i ++ iz ob.Za++ Blagu, Janju Mandić i ++ iz ob.Za++ Ivana i Katu Kolobarić
18 satiZa++ Ivana Galića

Gospin-brig.info