ŽUPNE OBAVIJESTI: Crkva Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 7.5. do 13.5.2017

Od ponedjeljka do subote je svibanjska pobožnost svake večeri u 18 sati na Širokom Brijegu.

U utorak je na Širokom Brijegu pobožnost Trinaest utoraka na čast sv. Ante u 18 sati.

U slijedeću nedjelju 14. svibnja blagoslov je polja na grobljima: Sajmište, Dobrkovići-Staro groblje , Knešpolje-Zečine (kod crkve) i Turčinovići . Svete mise su na tim grobljima u 11 sati. Na Širokom Brijegu su svete mise u 6.30, 8, 9.30, 11 i 18 sati, na Čerigaju, Privalju i Uzarićima u 9 i u Gradu u 7 sati.

U drugi ponedjeljak 15. svibnja na Širokom Brijegu započinje Tečaj pripreme za sakramentalni brak.

Sakramentalno vjenčanje najavljuju zaručnici:

· Kristijan Mikulić, sin Ivana i Vesne r. Šantić s Trna i
Ana Brkić, kći Maria i Ružice r. Kvesić sa Širokog Brijega.

· Petar Biško, sin Ivice i Matije r. Jurčević iz Posušja i
Marija Suton, kći Andrije i Jadranke r. Vukoja sa Širokog Brijega.

Darovatelji za Crkvu i samostan:

Obitelj + Tonće Zovko Grad 100 KM
Obitelj + Mare Jelić Trn 100 KM
Žarko Skoko + Franje Grad 50 KM
Obitelj + Kate Glavina Knešpolje 100 Eura

Od tiska imate najnovije brojeve: Glasa koncila, Katoličkog tjednika i Naših ognjišta.

U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

Stojka Bošnjak ud. Šimuna.
Jozo Grbešić + Mile iz Grada, opremljen.
Mara Jelić + Frane s Trna, opremljena.
Rade Novak + Stanka s Uzarića, opremljen.
Kata Glavina ž. Marinkova iz Knešpolja, opremljena.

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 7.5. do 13.5.2017.;

DAN MISNE NAKANE
 

 

Nedjelja,

07.05.2017.

 

 

 

6.30 –  Za ++ Pavicu, Matu i Franu Soptu i ostale ++

8.00 –  Za ++ Božu, Franu i Milu Jelić

9.30 – Za + Janju Vasiljević

11.00 –  blagoslov polja u Mekovcu – misa za narod

 

18.00 – Za + Janju Galić

 

 

Ponedjeljak,

08. 05. 2017.

 

 

 

 

 

18 sati

 

 

Za ++ Željka, Stojana i Maru Ćorić

Za ++ Matiju i Ivana Šakotu

Za ++ Šimu i Marka Ćorića, Vranjku i Matu Bošnjaka

Za + Miljenka Jurilja i ostale ++

Za + Stipu Zlomislića

Za + Blagu Musa

 

 

Za ++ Antu, Anku Mandić, Domina Vrankovića i ++

 

 

Utorak,

09.05. 2017.

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Silvanu i Peru Marušića

Za + Stanka Šuška

Za ++ Katu i Ivana Sliškovića i ostale ++

Za ++ Ivana i Ivu Musa

Za ++ Slavka i Dragicu Ćavar

Za ++ Tonija i Matu Mandića i ostale ++

 

Za ++ Marka, Maru, Ivana, Božu Zeljku i ostale ++
 

 

Srijeda,             

10. 05. 2017.

 

 

 

 

18 sati

 

 

Za + Ivana Ćužića i ostale ++

Za + Šimu Ćužić i ostale ++

Za ++ Vladu i Dragu Majić

Za + Ivu Lončar

Za ++ Mariju i Peru Ćavara

Za + Katu Kutle i ostale ++

 

Za ++ Sofiju i Blagu Zeljku
 

 

Četvrtak,

11.05. 2017.

 

 

 

 

 

18 sati

 

 

Za + Ivana Musu

Za + Mirka Tumbri

Za ++ Jelu i Ivana Sliškovića i ostale ++

Za ++ Milu i Matu Naletilića

Za ++ Stanu i Marka Soldu

Za ++ Marka i Lucu Šušak i ostale ++

 

Za ++ članove FSR-a
 

 

Petak,

12.05. 2017.

 

 

 

 

 

17 sati

 

 

 

Za + Mirka Kraljevića i ostale ++

Za ++ Žarka i Ružu Kraljević

Za ++ Andriju i Maru Lasić

Za + Božicu Jelić i ostale ++

Za ++ Stjepana, Mariju i Milana Perku i ostale ++

 

 

Za + Peru Čolaka i ostale ++
 

 

 

Subota,

13. 05. 2017.

 

 

 

 

18 sati

 

 

Za ++ Radu i Ivu Jelić

Za ++ Matiju i Stipu Rozića i ostale ++

Za ++ Veroniku, Dobroslava i Josipa Šuška i ostale ++

Sveta misa za dobročinitelje

Gospin-brig.info