U slijedeću nedjelju 13. studenog će na pučkoj sveto misi na Širokom Brijegu biti obred zatvaranja svetih vrata i završetak Izvanredne godine milosrđa.

U drugi ponedjeljak 14. studenog započinje Tečaj pripreme za sakramentalni brak na Širokom Brijegu.

U ponedjeljak 14. studenog blagdan je sv. Nikole Tavelića zaštitnika područne crkve u Dobrkovićima. Trodnevnica u Dobrkovićima je u petak, subotu i nedjelju u 17 sati.

Darovatelji za Crkvu i samostan:

Ivan Kolobarić Trn 20 KM
Mladen Kvesić Grad 100 CHF
Zdravko Spajić + Slavka Grad 50 Eura

Od tiska imate novi broj:

Glas koncila,
Katolički tjednik,
Naša ognjišta,
Svjetla riječi

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 6. do 13.11.2016.;

DAN VRIJEME MISNA NAKANA
Nedjelja

DAN GOSPODNJI

6.11.2016.

 

6:30 Za + Ivana Ćavara i ostale ++
8:00 Za ++ Šimuna i Ružu Topić
9:30 Za ++ Marijana i Anicu Musa i ostale ++
11:00 MISA ZA NAROD
18:00 Za + Ivana Kraljevića i ostale ++
Ponedjeljak

7.11.2016.

 

7:00 Za ++ Jakova, Šimu Pinjuh – Jozipović
7:00 Za + Vesnu Musa
7:00 Za ++ Ivana, Matiju i Božu Čerkeza i ostale ++
7:00 Za ++ Mirjanu, Radoslava i Tomislava Crnjca
7:00 Za + Brunu Gugića i ostale ++
7:00 Za + Zlatana Mandića
7:00 Za + Vinka Martinovića
18:00 Za ++ Petra, Janju Cigić i ostale ++
Utorak

8.11.2016.

 

 

7:00 Za ++ Janju i Peru Hrkaća
7:00 Za + Zdrinku Sesar
7:00 Za ++ Anicu i Jakišu Hrkaća
7:00 Za ++ Šimu i Stanka Šuška i ostale ++
7:00 Za ++ Marka i Miroslava Lovrića
7:00 Za ++ Ivana, Ivu, Dinku i Zlatana Šuška
18:00 Za ++ Franu, Anku i Ljubu Bogdan
Srijeda

9.11.2016.

Posveta Lateranske bazilike

 

7:00 Za + Stanka Lovrića
7:00 Za ++ Zdenku i Stanka Zadru
7:00 Za ++ Vinka, Milku i Ružu Mandić i ostale ++
7:00 Za ++ Anicu i Radoslava Mandića i ostale ++
7:00 Za + fra Zdenka i ++ časne sestre
7:00 Za + Karla Zovku i ostale ++
7:00 Za ++ Milicu i Ivicu Zovko
18:00 Za ++ članove FSR-a
Četvrtak

10.11.2016.

 

7:00 Za ++ Šimu i Franu Ćeškića i ostale ++
7:00 Za ++ Niku i Stojku Mandić i ostale ++
7:00 Za ++ Jozu, Ivu, Pavu, Milku i Daria Grgurića
7:00 Za ++ Radu i Anku Vukoja
7:00 Za ++ Blaža, Anicu, Milicu i Dragana Sesara
7:00 Za ++ Ivana, Katu i Ivicu Kraljević
7:00 Za ++ Petra i Anđu Soldo i ostale ++
18:00 Marinka Soldo za svoje ++
Petak

11.11.2016.

 

7:00 Za ++ Andriju, Mandu, Ivana i Gojka Šuška
7:00 Za ++ Danicu i Mirka Kožula
7:00 Za ++ Lucu, Marka, Ivana i Lucu Šušak
7:00 Za ++ Ljubicu i Danu Zovku
7:00 Za ++ Anđu i Stanka Bubala i ostale ++
7:00 Za ++ Šimu i Božu Brekala
18:00 Za ++ Branka, Juru i Anicu Rezić i ostale ++
Subota

12.11.2016.

 

7:00 Za + Stanislava – Baju Kraljevića
7:00 Za ++ Ivu i Iliju Kraljević
7:00 Za + Marka Musu i ostale ++
7:00 Za + Stanka Pavkovića
18:00 Sveta misa za dobročinitelje

Gospin-brig.com