Home Kultura ŽUPNE OBAVIJESTI: Crkva Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 4.3. do 11.3.2018.

ŽUPNE OBAVIJESTI: Crkva Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 4.3. do 11.3.2018.

0
ŽUPNE OBAVIJESTI: Crkva Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 4.3. do 11.3.2018.

Darovatelji za Crkvu i samostan:

Gojko Zovko Knešpolje 100 KM

Zoran Slišković Jurin Mokro 100 KM

Obitelj Tome Marušića Janćetovića Kanada 1.000 KM

Ante Sesar + Blaža Trn 100 KM

Marko Barbarić + Bore Grad 100 KM

Od tiska imate novije brojeve Glasa koncila, Naših ognjišta i Katoličkog tjednika.

U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

Miljenko Ćorić + Mile iz Njemačke, pokopan u Dobrkovićima.

Dragan Barbarić + Jure iz Grada.

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 4.3. do 11.3.2018.:

DAN MISNE NAKANE
Nedjelja,

04. 03. 2018.

 

 

6.30 –  Za ++ Sonju, Andriju i Anicu Pinjuh

8.00 – Za + Luku Čuljka i ostale ++

9.30 – Za ++ Nedjeljka i Ludmilu Džeba

 

11.00 –  MISA ZA NAROD

 

18.00 – Za ++ Franu, Matiju, Vinka, Juru i Ivana Sesara

 

Ponedjeljak,

05. 03. 2018.

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Mandu i Križana Galića

Za ++ Marinka i Miljenka Hrkaća

Za ++ iz obitelji Hrkać

Za + Maricu Jurilj

Za ++ Ružu, Franu i Jelu Slišković

Za ++ Franu i Janju Kraljević i ostale ++

 

Za + Milu Begić i ostale ++
 

Utorak,

06. 03. 2018.

 

 

 

 

18 sati

 

Za + Zorana Mandića i ostale ++

Za ++ Dragu, Anđu, Zorana, Marinka i Zorana Ivankovića

Za ++ Ivicu i Lucu Kožul

Za ++ Ivu, Franu Kožula i sve ++ ob. Topić

Za + Peru Hrkaća i ostale ++

Za ++ Veselka i Janju Topić i ostale ++

Za ++ Matu, Anicu i Zdravku
 

Srijeda,

07. 03. 2018.

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Vinka, Katu i Ivana Šuška i ostale ++

Za ++ Blagu i Vladu Zovku

Za ++ Maru, Ivana i Peru Sliškovića

Za + Jozu Miličevića i ostale ++

Za ++ Vinka, Katu i Ivana Šuška i ostale ++

Za ++ Ivana i Anđu Mandić

Za ++ Anicu i Franu Crnjca

 

Četvrtak,

08. 03. 2018.

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Ivana, Stanka, Maru i ostale ++

Za ++ Matišu, Matiju, Karla i Stanu Mandić

Za + Zoru Karačić

Za ++ Anicu i Nikolu Karačića i ostale ++

Za ++ Franciku i Marijana Šuška

Za ++ Stanka i Zorku Ćavar

Za + Stjepana Lončara
 

Petak,

09. 03. 2018.

 

18 sati

 

Za ++ Jakišu i Delfu Penavić

Za + Katu Kovačić i ostale ++

Za ++ Marka i Dragicu Kožul

Za ++ Dragana, Marka i Ivu Topić
 

Subota,

09. 03. 2018.

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Ivana, Maru i Stipu Kutlu

Za ++ Josipa i Janju Kraljević

Za + Mirka Hrkaća

Za ++ Zoru, Anđu, Stanka i Jozu Galića

Za ++ Blagu Kolobarić i ostale ++

Gospin-brig.info