FOTO: Mili Marušić

Sutra u ponedjeljak je Nova Godina, svetkovina Bogorodice Djevice Marije. Svete mise na Širokom Brijegu bit će kao i nedjeljom. Svete mise na filijalama su: u Gradu u 7, na Čerigaju i u Turčinovićima u 10, a u Knešpolju, Dobrkovićima na Privalju i Uzarićima u 11 sati.

Na Novu ćemo godinu, prema dobrom običaju, prikupljati prilog za školanje mladih fratara. Unaprijed vam zahvaljujemo na vašem daru.

U subotu 6. siječnja je Bogojavljenje. Svete mise će biti kao i nedjeljom. I na svim svetim misama bit će blagoslov soli i vode.

Raspored blagoslova kuća za slijedeći tjedan:

Utorak, 2. siječnja Grad: Lijeva obala – Prvi dio (Lise)

Srijeda, 3. siječnja Grad: Lijeva obala – Drugi dio

Četvrtak, 4. siječnja Grad: Lijeva obala – Treći dio (Pecara)

Petak, 5. siječnja Mokro

Subota, 6. siječnja Turčinovići – poslije 13 sati

Nedjelja, 7. siječnja Dobrkovići – poslije 13 sati

Darovatelji za Crkvu i samostan:

Vlado Hrkać Zavoznik 100 KM

Obitelj Ćeškić Mokro 100 Eura

Obitelj + Ruže Pavković Grad 200 KM

Obitelj + Blagice Spajić Dobrkovići 100 KM

Obitelj + Branka Galića Grad 100 KM

Ana Džajkić ud. Branka Grad 100 KM

Miro Lasić Grad 100 KM

Jela Ćužić ud. Žarka Mokro 100 KM

Mato Čolak Grad 100 KM

Božo Pavković + Slavka Grad 200 KM

Od tiska imate novi broj Kršnog zavičaja. U uredu se možete pretplatiti za tisak ili obnoviti pretplatu za slijedeću godinu.

U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

Stana Mandić k. + Mate s Lisa, opremljena.

Ruža Pavković ud. Andrije iz Grada, opremljena.

Branko Džajkić iz Grada, opremljen.

Vinka Pavković ud. Slavka iz Grada, opremljena.

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 31.12.2017. do 6.1.2018.:

DAN MISNE NAKANE
 

Nedjelja,

31.12.2017.

 

 

 

6.30 –  Za + Vinka Pinjuha

8.00 –  Za ++ Ivana, Maru i Danicu Soldo

9.30 – Za ++ Juru, Milu, Drinu Suton i ostale ++

 

11.00 –  MISA ZA NAROD

 

18.00 – MISA ZAHVALNICA I KLANJANJE

 

 

Ponedjeljak,

01 .01.2018.

 

NOVA GODINA

 

 

18 sati

 

 

6.30 – Za ++ Anu, Iliju i Tvrtka Karačića

8.00 – Za ++ Ivana i Maru Kraljević i ostale ++

9.30 – Za + Milijana Zeljku

 

11.00 -Misa za narod

 

Za + Mladena Zeljku

 

Utorak,

02. 01. 2018.

 

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Branka, Tomu, Maricu i Ivu Ivanković

Za ++ Blagicu, Juru, Peru i Ivu Šantić

Za ++ Marijana, Milku, Žarka, Ivu Mandić

Za ++ Anicu, Božu, Stanka Mandića

Za ++ Antu, Ružu, Silvestra Ćubelu

Za + Stanka Zeljku

 

Za ++ Katu i Marka Pavlovića
 

 

 

Srijeda,

03.01.2018.

 

 

 

 

18 sati

 

 

Za + Željka Hrkaća

Za + Ferdu Brkića i ++

Za + Željka Marušića i sve ++ ob. Marušić i Medić

Za ++ Janju i Petra Cigića

Za + Gojka Penavića i ostale ++

Za + Antuna Mataića

 

Za ++ Marka i Ilku Galić

 

 

Četvrtak,

04.01.2018.

 

 

 

 

 

 

18 sati

 

 

Za ++ Milu, Vjekoslava, Bojku Topić i ++

Za ++ Stanislava i Jozu Hrkaća i ++

Za ++ Ivu Pinjuh, Maru Mikulić i ++

Za ++ Božu i Lucu Slišković i ++

Za ++ Jozu i Ivu Sesar

Za ++ Žarka i Anicu Šušak

Za + Ivana Bukovca

 

 

 

Petak,

05. 01.2018.

 

 

 

 

 

18 sati

 

 

 

Za + Miljenku Stanković

Za ++ Milu i Dobroslava Musu i ++

Za + Žarka Lončara

Za ++ Stanu i Karla Mandića

Za ++ Ivana i Matiju Galić i ++

Za + Žarka Marinčića i ostale ++
 

 

 

Subota,

06. 01. 2018.

 

TRI KRALJA

 

 

 

18 sati

 

 

6.30 – Za + Rudolfa Ćavara

8.00 – Za ++ Jozu Ljubića, Lucu i Iliju Naletilića i ++

9.30 – Za + Mirka Karačića i ostale ++

 

11.00 – misa za narod

Za + Bernardicu Banožić

Gospin-brig.info