ŠIROKI BRIJEG – U slijedeću nedjelju 22. svibnja na Čerigaju ćemo proslaviti 172-u obljetnicu dolaska fratara. Sveta misa je u 11 sati. Na Širokom Brijegu svete mise su u 6.30, 8, 9.30 i 18 sati, a na svim drugim mjestima u 9 i u Gradu u 7 sati. Dakle pučke svete mise na Širokom Brijegu u nedjelju neće biti. Na Čerigaju će biti trodnevnica u četvrtak, petak i subotu u 19 sati.

Od ponedjeljka do subote je svibanjska pobožnost svake večeri u 18 sati na Širokom Brijegu.

U Ponedjeljk 16.05. na Širokom Brijegu počinje Tečaj pripreme za brak u 18 sati.

U utorak je na Širokom Brijegu pobožnost Trinaest utoraka na čast sv. Ante u 18 sati.

Ako želite u ovoj vanrednoj Godini Božjeg milosrđa s nama putovati na hodočašće u Rim od 19. do 25. Lipnja, možete se prijaviti u župnom uredu.

Darovatelji za Crkvu i samostan:

Maturanti Gimnazije prigodom 10. obljetnice mature 250 KM.

Sakramentalno vjenčanje najavljuju zaručnici:

Tomo Lovrić, sin Ivana i Mirjane r. Marić iz Knešpolja i
Ivana Lovrić, kći Ivana i Ive r. Mandić s Uzarića

Ivan Mandić, sin Milijana i Anke r. Tadić iz Oklaja i
Iva Kolobarić, kći Ivana i Zdenke r. Kolobarić s Trna

Božo Vranjković, sin Ante i Branke r. Hrkać s Posuškog Graca i
Ivana Jelić, kći Gojka i Lenke r. Čulina iz Mokrog.

Od tiska imate nove brojeve:

Glas koncila
Katolički tjednik
Radosna vijest
Glasnik Srca Isusova
Marijina

U proteklom su tjednu u našoj župi umro:

Mirko Tumbri, umro u Njemačkoj, pokopan na Bilom Brigu.

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 15.5. do 22.5.2016.:

DAN VRIJEME MISNA NAKANA
Nedjelja

DAN GOSPODNJI

PEDESETNICA

DUHOVI

15.5.2016.

 

6:30 Za + Stipu Galića
8:00 Za + Ivu Matić
9:30 Za ++ Marka i Maru Vukoja i ostale ++
11:00 MISA ZA NAROD
18:00 Za ++ Maricu i Jagu Hrkaća

 

Ponedjeljak

16.5.2016.

7:00 Za + Karla Kraljevića
7:00 Za ++ Gojka i Anicu Jelić i ostale ++
7:00 Za ++ Božicu, Ivu i Ivana Prskala i ostale ++
7:00 Za ++ Anđu, Tomu, Ivana i don Srećka Bošnjaka i ostale ++
7:00 Za ++ Matu i Janju Bošnjak i ostale ++
7:00 Za ++ Edvarda, Zvonimira i Maricu Martinović
18:00 Za + Ivana Šantića i ostale ++
Utorak

17.5.2016.

7:00 Za ++ Božicu i Tonku Ivankovića
7:00 Za + Ivana Baraća
7:00 Za + Filipa Hrkaća
7:00 Za ++ Lucu i Dragana Bošnjaka
7:00 Za ++ Ivana, Stanu Penavić i ostale ++
7:00 Za ++ Jagicu, Blagicu i Ružu
18:00 Za ++ Peru, Katu i Zdenku Martinović
Srijeda

18.5.2016.

7:00 Za + Stipu Zovku
7:00 Za ++ Vjekoslava, Milku i Katu Mandić
7:00 Za ++ Katu i Kažu Banožića
7:00 Za ++ Šimu, Gojka i Ivana Čolaka
7:00 Za ++ Juru, Blagicu Šantić i ostale ++
7:00 Za + Peru Šantića
18:00 Za ++ Grgu, Maru, Zoru i Ivana Bošnjaka
Četvrtak

19.5.2016.

7:00 Za ++ Branka i Jelu Kraljević
7:00 Za ++ Marka i Katu Tomić
7:00 Za + Višnju Šaravanja
7:00 Za + Janju Đolo
7:00 Za + Stanka Ljubića i ostale ++
7:00 Za ++ Dobrilu, Stanka, Anu i Icu Topić
18:00 Za + Anu Slišković
Petak

20.5.2016.

7:00 Za ++ Žarka i Boru Ćužića
7:00 Za + Zdenka Buhača
7:00 Za + Anicu Ćeškić i ostale ++
7:00 Za ++ Katu i Marjana Šaravanju
7:00 Za ++ iz ob. Ivana Šaravanje i Frane Miličevića
18:00 Za ++ Milu, Katu i Iliju Karačića
Subota

21.5.2016.

7:00 Za ++ Jozu i Ivu Mandić
7:00 Za ++ Marijana, Milku, Žarka i Ivu Mandić
7:00 Za ++ Stanka, Božu i Anicu Mandić
18:00 Misa za dobročinitelje

Gospin-brig.info