ŠIROKI BRIJEG – Sutra 14. studenog započinje Tečaj pripreme za sakramentalni brak na Širokom Brijegu u 18 sati.

Sutra 14. studenog je blagdan sv. Nikole Tavelića. Sveta misa je u Dobrkovićima u 17 sati.

U srijedu, 16. studenog nakon večernje svete mise bit će izbori novog vijeća Mjesnog bratstva FSR-a Široki Brijeg. Mole se svi članovi da dođu na ovaj važan događaj za naše franjevačko bratstvo.

U četvrtak, 17. studenog je blagdan svete Elizabete zaštitnice Trećara i Framaša. Svečana sveta misa bit će u 18 sati na Širokom Brijegu. Pozivaju se svi članovi FSR-a i Frame da budu dionici ovoga slavlja.

U ponedjeljak 21. studenog je Gospa od Zdravlja zaštitnica područne crkve u Turčinovićima. Sveta će misa u Turčinovićima na taj dan biti u 11 sati. Trodnevnica u Turčinovićima je u petak, subotu i u nedjelju u 16,30 sati.

Darovatelji za Crkvu i samostan:

Igor Ivanković Milanov Trn 100 KM
Obitelj + Joze Jelića „Jože“ Trn 100 KM

Sakramentalno vjenčanje najavljuju zaručnici:

Blaž Hrkać, sin Srećka i Mile r. Čolak iz Mokrog i
Marija Šantić, kći Rade i Dragice r. Milićević sa Širokog Brijega.

Luka Radoš, sin Grge i Jadranke r. Gnječ iz Ploče kraj Splita i
Anđelka Ereš, kći Ivana i Željke r. Marić iz Dobriča.

Od tiska imate nove broje:

Glas koncila,
Katolički tjednik,
Glasnik mira,
Radosne vijesti,
Glasnika Srca Isusova i Marijina

U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

Stana Matijević + Martina iz Uzarića
Jozo Jelić + Frane s Trna
Gojko Lovrić – Božin iz Uzarića, opremljen
Drina Čolak, ž. Jakova s Trna, opremljena

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 13. do 20.11.2016.;

DAN VRIJEME MISNA NAKANA
Nedjelja

DAN GOSPODNJI

13.11.2016.

 

6:30 Za + Marka Musu i ostale ++
8:00 Za ++ Ivana i Božicu Zovko
9:30 Za + Dragicu Slišković i ostale ++
11:00 MISA ZA NAROD
18:00 Za ++ Milku, Damira, Božicu, Stjepana Zadru i ostale ++
Ponedjeljak

14.11.2016.

Sveti Nikola Tavelić

 

7:00 Za + Juru Zovku
7:00 Za + Žarka Kutlu
7:00 Za ++ Anicu i Tomu Kutlu i ostale ++
7:00 Za ++ Ivana i Zorku Šušak
7:00 Za ++ Ružu, Božu i Lucu Grbešić
7:00 Za + Jagu Jelića i ostale ++
7:00 Za ++ Matiju, Nikolu i Ružu Naletilić
18:00 Za + Zdenka Kolobarića
Utorak

15.11.2016.

 

 

7:00 Za + Nikolu Pinjuha – Jozipovića
7:00 Za ++ Jozu i Danicu Markić
7:00 Za ++ Marijana i Franciku Šušak
7:00 Za ++ Anu, Marka i Vinku Naletilić
7:00 Za ++ Iliju i Ivu Soldo i ostale ++
7:00 Ljilja Naletilić za svoje ++
7:00 Za + č.s. Andrijanu Hrkać
18:00 Za + Mirka Brekala i ostale ++
Srijeda

16.11.2016.

 

7:00 Za ++ Franu i Maria Kutlu
7:00 Za ++ Ivana, Marka i Dragicu Šantić
7:00 Za ++ Stanka i Ružu Čolak
7:00 Za ++ Janju, Juru, Janju Kraljević
7:00 Za ++ Želimira i Ivu Brkić i ostale ++
7:00 Za + Zvonku Jelića i ostale ++
7:00 Za ++ Ivana i Lucu Marušić i ostale ++
18:00 Za + Božu Šuška i ostale ++
Četvrtak

17.11.2016.

Sveta Elizabeta Ugarska, zaštitnica OFS

 

7:00 Za + Maru Lasić
7:00 Za + Stojana Hrkaća
7:00 Za + Vinka Hrkaća i ostale ++
7:00 Za ++ Dragana i Danicu Cigić
7:00 Za ++ iz ob. Kutle i Cigić
7:00 Za ++ Juru, Ivu Kvesić i Anđu Čerkez
7:00 Za ++ Jozu i Sofiju Sabljić
18:00 Za ++ Anzelma, Anicu i Ivana Soldu
Petak

18.11.2016.

 

7:00 Za ++ Božicu i Anu Soldo
7:00 Za ++ Peru, Goju i Iliju Jelića i njihove roditelje
7:00 Za ++ Juru i Milku Lončar i ostale ++
7:00 Za ++ Stipu i Verku Hrkać i ostale ++
7:00 Za ++ Milku i Grgu Crnjca i ostale ++
7:00 Za ++ Blagu, Maru, Ivu i Jozu Soldu
18:00 Za ++ Filomenu, Mirka i Jozu Šuška
Subota

19.11.2016.

 

7:00 Za ++ Ljubicu, Peru i Željka Zovku
7:00 Za ++ Veroniku, Ludviga i Mariju Zadro
7:00 Za + Milu Sušca
7:00 Za ++ Marka, Ružu i Anicu Kraljević i ostale ++
18:00 Sveta misa za dobročinitelje

Gosdpin-brig.info