Raspored blagoslova kuća i obitelji za slijedeći tjedan:

Ponedjeljak, 7. siječnja Mokro

Utorak, 8. siječnja Knešpolje

Srijeda, 9. siječnja Čerigaj, Dubrava, Podjela, Privalj i Zavoznik

Prva sveta pričest u našoj župi bit će na Mali Uskrs 28. travnja u 10 sati, a krizma u nedjelju, 5. svibnja 2019. u 10 sati.

Na Novu godinu smo prikupljali dobrovoljni prilog za školanje mladih fratara. Prikupljeno je 9,477.80 KM. Hvala Vam na daru.

Oni koji žele s nama hodočastiti u Svetu zemlju trebali bi se prijaviti još ovog tjedna. Prijave i informacije u župnom uredu.

Darovatelji za Crkvu i samostan:

Šimun Kraljević Grad 100 KM

Grgo Mikulić Trn 100 KM

Žarko Šantić + Stipe Grad 100 KM

Slavko Hrkać + Ivana Grad 100 KM

Željko Aničić Grad 50 KM

Zdravka Suton Grad 100 KM

Slobodan Karačić Grad 50 Eura

Ante Sabljić Grad 100 KM

Ivica Čerkez Nikolin Trn 100 KM

Od tiska imate novi broj Glasa koncila i Svjetla riječi. U uredu se možete pretplatiti za vjerski tisak ili obnoviti pretplatu za ovu godinu.

U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

Bože Kraljević + Bože s Uzarića, opremljen.

Anđelko Matković + Andrije, pokopan u Mekovcu.

Katica Kraljević ž. Ivanova s Uzarića, opremljena. Sprovod joj je sutra u 15 sati.

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 6.1.2019. do 12.1.2019.;

DAN MISNE NAKANE
Nedjelja,

06.1.2019.

 

SV. TRI KRALJA

6.30 – Za ++ Ružu, Marijana i Anđu Soldo i ++

8.00 – Za ++ Ivu i Vjekoslava Zeljku

9.30 – Za ++ Anđu, Slavka i Katu Kraljević

11.00 – misa za narod

 

18.00– Za + Mirka Karačića i ++

 

Ponedjeljak,

07.1.2019.

 

 

 

 

18 sati

 

Za + Janju Naletilić

Za ++ Peru i Maru Draškić

Za ++ Ivu, Ivana i Ivu Ćuk

Za ++ Jozu i Ivu Sesar

Za + Zlatana Ćorića i ++

Za + Žarka Marinčića i ++

Za + Zdravka Ćuka i ++
 

Utorak,

08.01.2019.

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Blagicu, Milu, Mirka, Luciju i ++

Za ++ Ivu i Matu Crnjca i ostale ++

Za + Anicu i Žarka Šuška i ++

Za ++ Žarka i Katu Matijević i ++

Za ++ Vinku Kvesić i ostale ++

Za ++ Veselka i Janju Topić i ++

Za + Ivana Sliškovića
 

Srijeda,

09.01.2019.

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Božu, Katu, Antu i Iću Hrkać

Za ++ Filomenu i Jozu Grbešića

Za + Rajka Naletilića

Za + Milu Slišković

Za ++ Franu i Mandu Marušić

Za + Vladu Brekala i ++

Za ++ Janju i Antu Brkića

 

 

Četvrtak,

10.01.2019.

 

 

 

 

 

18.00

 

Za ++ Blaža, Maru, Ivu, Božicu Hrkać i ++

Za ++ Marijana i Mariju Lončar i ++

Za ++ Radicu, Ivana Ćavara i ++

Za + Nikolu Ćužića

Za ++ Anu, Iliju, Tvrka Karačića

Za + Željka Hrkaća

Za ++ Marka i Ilku Galić
 

Petak,

11.01.2019.

 

 

 

18 sati

 

Za + Miljenka Hrkaća

Za ++ Janju, Franu Zovku i ++

Za ++ Žarka, Slavku, Stojana i Filipu (ž.)Barbarić

Za ++ Andru i Jozu Zovku, Katu i Nikolu Šimić

Za + Ivana Nakića

Za + Dragu Čovića
 

Subota,

12. 01. 2019.

 

18 sati

 

Za + Dragu Ćeškića i ++

Za + Grgu Ivankovića i ++

Za ++ Janju i Ivana Naletilića i ++

Za + Mladena Crnjca

Gospin-brig.info