Od sutra u našoj župnoj crkvi na Širokom Brijegu slavimo svete mise zornice u 6 sati svakog radnog dana u Došašću.

U utorak 4. prosinca u 16.30 sati u crkvi na Širokom Brijegu slavit ćemo svetu misu za osobe s invaliditetom i njihove obitelji.

U petak 7. prosinca u 16 sati u crkvi na Širokom Brijegu slavit ćemo svetu misu za pčelare.

U subotu, 8. prosinca je blagdan Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije. Svete su mise kao i nedjeljom sve osim rane mise na Širokom Brijegu koju ćemo slaviti u 6 sati kao zornicu.

Na Privalju je zaštitnik Crkve i mjesta. Trodnevnica će biti u srijedu, četvrtak i petak u 17 sati.

Darovatelji za crkvu i samostan:

Manda Grbešić ud. Frane Grad 100 KM

Obitelj Čović Grad 100 KM

Želimir Galić Grad 100 KM

Obitelj + Marijana Zovke Oklaji 100 KM

Od tiska imate najnovije brojeve: Katolički tjednik i Svijetlo riječi.

U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

Marijan Zovko + Bože iz Oklaja, opremljen.

Ljubica Galić ud. Petra iz Grada, opremljena.

Jure Soldo iz Grada.

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 2.12. do 8.12.2018.:

DAN MISNE NAKANE
Nedjelja,

02.12.2018.

 

 

6.30 – Za ++ Antu, Lucu, Jagu, Katu Topić i ++

8.00 – Za + Mariju Šušak i ++

9.30 – Za ++ Zdravku i Juru Glavaša

11.00 – misa za narod

 

18.00– Za ++ Dragicu i Jozu Zovku

Zornica

 

Ponedjeljak,

03.12.2018.

 

 

 

 

18 sati

6.00 Za sve poginule branitelje
 

Za ++ Nadu i Nikolu Sliškovića

Za ++ Franju i Jelu Zovko i ++

Za ++ Božicu, Ivana i Ivu Soldo

Za ++ Ivu, Barišui Dražena Šuška

Za ++ Stjepana, Anicu, Ljilju i Željka Šantića

Za ++ Antu, Matišu, Mandu i Karla Penavića

Za ++ Katicu, Milku, Anu, Krunu i Katu Jazvo
Zornica

 

Utorak,

04.12.2018.

 

 

 

 

18 sati

6.00 Za ++ Milijana, Blagu i Sofiju Zeljko
 

Za + Božu Mandića i ++

Za ++ Jozu, Maru, Ivu i ++

Za ++ Radoslava, Mirjanu i Tomislava Crnjca

Za ++ Božu i Ceciliju Knezović i ++

Za + Gojka Šuška

Za + Peru Čerkeza

Za + Miroslava Brekala
Zornica

 

Srijeda,

05.12.2018.

 

 

 

 

 

18 sati

6.00 – Za ++ Vinku i Ivana Vukoju
 

Za ++ Vinka, Franu, Matiju, Ivana i ++

Za + Srećka Hrkaća

Za + Ivana Čolaka

Za ++ Grgu i Maru Musa

Za + Maru Naletilić

Za + Janju Hrkać

 

Za ++ Franju i Ružu Kožul

 

Zornica

 

Četvrtak,

06.12.2018.

 

 

 

 

 

18.00

6. 00 – Za ++ Janju i Jozu Kolobarića i ++
 

Za ++ Anđu, Milu, Anđu i ostale ++

Za ++ Franu, Anicu, Ružu i Karla Kraljevića

Za ++ Marijana Bošnjaka

Za + Stanka Mikulića i ++

Za ++ Jozu Topića i ++

Za ++ Radicu, Dragicu, Božu i Filomenu Naletilić

 

Za ++ Milicu i Jerku Banožića i ++
Zornica

 

Petak,

07.12.2018.

 

 

 

18 sati

6.00 – Za ++ Gabru, Maru i Ružu Kraljević
 

Za ++ Franju, Peru i Vjeku Jelića

Za + Lucu Mandić i ++

Za ++ Ružu, Jakova Matijevića i ++

Za ++ Drinu, Žarka i Miroslava Ćužića

Za ++ Vidaka, Rajka i Jozu Hrkaća

Za + Dobrilu Topić
Zornica

 

Subota,

08. 12. 2018.

BEZGRJEŠNO ZAČEĆE

 

18 sati

Za ++ Janju i Milu Nakića
 

8.00 – Za ++ Ivu i Vladu Mandića i ++

9.30 – Za ++ Grgu, Ivu i Ivana Spajića

 

11.00 – misa za narod

Za ++ Dragana i Lucu Bošnjak

Gospin-brig.info