Sakramentalno vjenčanje najavljuju zaručnici:

•Mile Soldo, sin Ante i Tonćike r. Perko sa Širokog Brijega i
Suzana Pešić, kći Mladena i Marine r. Šimović iz Mostara.

•Ante Ćorić, sin Vinka i Mare r. Čović sa Širokog Brijega i
Andrea Škegro, kći Mirka i Mirjane r. Sivrić iz Donjih Radišića.

•Ivan Barać, sin Mire i Nade r. Ćuk s Trna i
Klaudija Naletilić, kći Miljenka i Vinke r. Rezić iz Donjeg Crnča.

•Ante Crnjac, sin Mladena i Dubravke r. Vukoja iz Donje Britvice i
Katarina Crnjac, kći Veselka i Slavice r. Šušak sa Širokog Brijega.

•Mario Mikulić, sin Ivana i Vesne r. Soldo sa Širokog Brijega i
Antonija Taraš, kći Čedomira i Marine r. Parlov iz Stobreča.

Darovatelji za Crkvu i samostan: sa Širokog Brijega

Obitelj Zorana Kraljevića Šestića Mokro 100 KM

Bože Jelić + Mate Ljuteš100 Eura

Obitelj + Marije Čerkez Trn 100 KM

Obitelj + Radice Crnjac Grad 200 KM

U proteklom je tjednu u našoj župi umrla:

Mila Zovko ud. Stanka s Uzarića, opremljena. Sprovod joj je danas u 16 sati.

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 18.8.2019. do 24.8.2019.:

DANMISNE NAKANE                                                      
Nedjelja,      18. 8. 2019.  6.30 – Za + Ivana Martinovića i ++8.00 – Za ++ Lucu i Božu Kraljevića9.30- Za + Anicu Kraljević11.00 – misa za narod18.00 – Za + Vinka Naletilića
Ponedjeljak,        19 . 8. 2019.  18 satiZa ++ Franu i Blagicu ČolakZa + Radu Sliškovića i ++Za ++ Mandu, Jozu, Franu NakićaZa ++ Mirka, Janju Marušić i ++
Za ++ Veselka, Božu, Maru Bošnjak i ++
Utorak,         20. 8. 2019.  18 satiZa + Dražena RezićaZa ++ Jozu i Peru ČuljkaZa + Milu ĆorićaZa ++ Milu, Stipana, Ružu, Žarka i Ivana Sliškovića
Za ++ Maru i Marka Martića i ++
Srijeda,        21. 8. 2019.  18 satiZa ++ Vinka, Maru, Sofiju i Anu MandićToma Lasić za svoje ++Za ++ Ivicu i Anicu NaletilićZa + Zorku Mandić
Za ++ Vilima, Jelu, Marka, Antu Zovku i ++
Četvrtak,           22. 8. 2019.  18 satiZa ++ Zdenku i Ljubu ŠimunovićaZa + Vincela LasićaZa ++ Jozu, Janju i Antu ŠkrobuZa ++ Marijana Karačića i Ivu Zlomislić i ++
Za ++ članove FSR-a
Petak,          23. 8. 2019.  18 satiZa + Stanu MandićZa ++ Tonćiku, Maru, Marka Sliškovića i ++Za + Radicu Slišković i ++Za + Ružu Kraljević
Za ++ iz ob. Kožul i Čalić
Subota,           24. 8. 2019.  18 satiZa + Vencela GalićaZa + Janju Kraljević i ++Za ++ Ivana, Šimu, Franu, Matiju Ćeškić i ++
Misa za dobročinitelje

Gospin-brig.info