ŽUPNE OBAVIJESTI: Crkva Uznesenja BDM na nebo na Širokom Brijegu od 14.2. do 21.2.2016.

U drugi ponedjeljak 22. veljače na Širokom Brijegu započinje Tečaj pripreme za sakramentalni brak u 18 sati.

Darovatelji za Crkvu i samostan:

– Nada Slišković + Nikole Grad 100 KM
– Tomislav Lončar Vladin Grad 100 KM
– Obitelj + Ivana Skoke Grad 100 KM
– Blaga Ivanković Trn 100 KM

Od tiska imate najnovije brojeve:

– Glas koncila
– Katolički tjedniki
– Glasnik mira
– Glasnik Srca Isusova i Marijina.

U proteklom je tjednu u našoj župi umro:

– Ivan Cigić + Lovre iz Dobrkovića, opremljen.

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na nebo na Širokom Brijegu od 14.2. do 21.2.2016.:

DAN MISNE NAKANE
 

Nedjelja,

14. 02. 2016.

 

 

 

6.30 –  Za ++ Marka i Maru Musa

8.00 –  Za + Zdravku Pinjuh

9.30Za + Ivana Mikulića i ostale ++

11.00 – MISA ZA NAROD

 

18.00 – Za + Stanka Zadru i ostale ++

 

 

Ponedjeljak,

15. 02. 2016.

 

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Peru i Mandu Slišković i ostale ++

Za ++ Božu, Milu, Matu i Tonija Mandića

Za ++ Ivana i Slavku Marušić i ostale ++

Za ++ Anicu i Karla Naletilića i ostale ++

Za + Jakova Penavića – Bracu

Za + Janju Mandić

Za ++ Antu, Ilku, Marka i Ivana Ćeškića i ostale ++

 

Za ++ Nikolu, Maru Vrljić i Ivanku Barbarić
 

Utorak,

 

16 .02. 2016.

 

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Zlatu Klobučar i Slavka Ćavara

Za ++ Ivu i Niku Ćavara

Za ++ Jozu, Rajka, Mladena i Josipa Hrkaća

Za + Stanka Zadru

Za ++ Ivu, Ivana, Dinku i Zlatana Šuška

Za ++ Ivu, Grgu i Juru Perko

Za + Tomu Ivankovića i ostale ++

Za ++ iz ob. Tome Zovke i ostale ++
 

Srijeda,

 

17.02.2016.

 

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Mirka i Janju Lončar

Za + Dragana Kopilaša

Za ++ Franu i Maru Kutle i ostale ++

Za ++ Miju, Anđu, Ivana, Antu i Macu Galić

Za ++ Antu, Maru i Milku Milićević

Za ++ Jakova, Šimu i Ivana Soptu

Za ++ Lucu i Ivana Čerkeza

 

Za ++ Ivku i Mladena Zeljku i ostale ++
DAN MISNE NAKANE
 

 

Četvrtak,

18. 02. 2016.

 

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za + Marinka Kraljevića

Za + Ivu Soldo

Za + Božu Galića

Za ++ Mirka i Jelu Naletilić

Za + Ivana Bošnjaka i ostale ++

Za + Vinka Kraljevića

Za + Katu Ćavar i ostale ++

Za ++ članove FSR-a
 

 

Petak,

19.02.2016.

 

 

 

18 sati

 

Za + Milu Mandića

Za ++ Adama, Lucu Mandić, Slavku i Radicu Šušak

Za + Cmilju Bleko

Za ++ Vidaka i Rajka Hrkaća

 

Za ++ Franu, Blagicu i Radoslava Čolaka
 

 

Subota,

20. 02. 2016.

 

 

18 sati

 

Za ++ Vjekoslava, Peru i Franu Jelića

Za ++ Blagu, Milicu i Maricu Ćosić

Za ++ Anicu i Ilku Hrkać

Za + Filipa Barbarića

Za + Jozu Oreča

Gospin-brig.info