Zapadnohercegovačka županija novu Vladu trebala bi dobiti u ponedjeljak 17. prosinca 2018. Naime, za taj dan zakazana je sjednica Skupštine Zapadnohercegovačke županije na čijem će se dnevnom redu naći točka o razrješenju aktualne i imenovanja novog sastava Vlade ZHŽ-a.

O novom sastavu Vlade Zapadnohercegovačke županije raspravljalo se u ponedjeljak večer na Županijskom odboru HDZ-a BiH u Širokom Brijegu. Na sjednici ŽO HDZ-a BiH usuglašeni su stavovi oko imena osam ministara i premijera ZHŽ-a koji će biti predloženi zastupnicima u Skupštini.

Raspodjela ministarstava

Prema već uobičajenoj praksi, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo financija pripadaju Ljubuškom. Prema prijedlogu Županijskog odbora, na čelnom mjestu MUP-a ZHŽ-a ostat će aktualni ministar Zdravko Boras. Neće biti promjena ni na čelu Ministarstva financija. Dopredsjednik Vlade ZHŽ-a Toni Kraljević vodit će ovo ministarstvo i u iduće četiri godine. Grudama su i u ovom mandatu pripali Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta te Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi. Dok će na čelu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta ostati aktualna ministrica Ružica Mikulić, u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi došlo je do promjene. Ovo ministarstvo u iduće četiri godine vodit će Tomislav Pejić, liječnik u Domu zdravlja Grude. Njegov prethodnik Stjepan Bogut odlazi u mirovinu. Uz premijersku dužnost, na kojoj će se po treći put naći Zdenko Ćosić, Širokom Brijegu pripalo je Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Ministarstvo pravosuđa i uprave. Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata nastavit će voditi Mladen Begić. Begiću će ovo biti treći mandat na čelu navedenog ministarstva. U Ministarstvu pravosuđa i uprave došlo je također do promjene. Umjesto Anite Markić, aktualni tajnik Vlade ZHŽ-a Kristijan Zovko u iduće četiri godine obavljat će dužnost ministra pravosuđa i uprave. Posušaci će upravljati Ministarstvom gospodarstva i Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša. Aktualni ministar gospodarstva Dario Sesar iz Posušja nastavit će voditi spomenuto ministarstvo u Vladi ZHŽ-a i u iduće četiri godine. Na čelu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša i u predstojećem mandatu ostat će aktualni ministar Miroslav Ramljak iz Posušja. Mandatar nove Vlade ZHŽ-a i budući premijer Zdenko Ćosić ističe kako u idućem mandatu očekuje kontinuitet rada Vlade ZH županije.

Promjene u Skupštini

Među glavnim aktivnostima u prvoj godini mandata nove Vlade Ćosić naglašava pregovore sa socijalnim partnerima, budući da uskoro istječu potpisani kolektivni ugovori. “Uz spomenute pregovore, radit ćemo na izradi strategija koje smo najavljivali kroz izbornu kampanju”, objašnjava Ćosić, dodajući kako će i nova Vlada posebnu pozornost posvetiti socijalnim kategorijama stanovništva. Imenovanje nove Vlade ZHŽ-a dovest će i do promjena u sastavu Skupštine ZHŽ-a. Tako će, uz Milana Ševu, Ivana Jelčića, Zdravka Bešlića, Ivanu Barišić, Marka Radića, Ivana Damjanovića, Ivanu Zrimšek Šaravanju, Ivana Leku, Tomislava Mandića, Klaudiju Skoko, Damira Jurišića, Žanu Miličević i Mariju Iličić, ispred HDZ-a BiH u Skupštinu Zapadnohercegovačke županije ući i Stjepan Vlašić, Ivo Sesar i Ružica Galić.

Vecernji.ba